Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.


en skole, hvor børn trives.

 

 

Lejrtid – Trollhytten og Ryekol, gys og hygge – Blå og Rød


Rundvisning


Næste rundvisning på skolen er tirsdag d. 19. nov. kl. 14.10-15. Tilmelding på telefon 86283354 eller mail: kontor@aarhusfriskole.dk senest dagen før kl. 12.

Fredagsbrevene:


Klik for fredagsbrevene

 

Optagelse


Vi har ingen ledige pladser i øjeblikket.