Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


Fra børn til børn…. og forældre


Torsdag og fredag slutter Rød Gruppe deres projektuge med at fremlægge for både forældre og de andre elever på skolen

Projektugen slutter med et brag, masser af spændende emner bliver fremlagt for meget interesserede tilhørere i form af forældre fra de tre klasser og elever fra de andre grupper. En mega succes!

 

Rundvisninger


Den 5. november 2015 er der Åben Skole fra kl. 15-17. Der skal tilmeldes til rundvisningerne på telefon 86283354 eller mail: kontor@aarhusfriskole.dk

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene

Ny elever søges


Vi har plads til enkelte nye elever i 7. klasse. Kontakt skolen på tlf. 86283354 eller skriv til skoleleder@aarhus-friskole.dk.