Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


GO MOBIL – STIL


Mobilfri april bliver forlænget. Vi fortsætter den gode mobil – stil. Det har lærerne besluttet efter at have evalueret forsøget i alle klasser. Evalueringen viste, at de fleste elever er glade for at vi har lavet en politik på området, mange siger at frikvartererne er blevet sjovere, flere hygger sig sammen. Evalueringen viste dog også, at mange ønsker flere aktivitetsmuligheder i frikvartererne – fx ønskede nogle en hoppeborg, andre talte om skak og spil, mange glæder sig til fodboldbanen begynder at virke…..

GO MOBIL STIL ER:

Mobil i tasken, bruges kun efter aftale med lærer, væn dig til en skoledag uden at bruge mobil.

Vi lærere er klar over at det er svært for nogle, det er en længere proces at indføre nye vaner, det kræver at vi bliver ved at tage diskussionerne, lytte til andres argumenter. Alt ændrer sig hele tiden.

Men genlæs endelig Matildes fremragende klumme fra sidste fredagsbrev: Er vi bange for at kede os? Den siger faktisk det meste!

VH lærerne

 

Næste rundvisning på skolen er onsdag den 11. maj kl. 14.00.

Tilmelding til rundvisning på mail: kontor@aarhusfriskole.dk eller telefon 86283354

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene

Ny elever søges


Vi har plads til enkelte nye elever. Kontakt skolen på tlf. 86283354 eller skriv til skoleleder@aarhus-friskole.dk