Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


Skole-skak


Tekst og foto Anders SFO

2.klasse spiller skak to lektioner om ugen. Det er med til at styrke bl.a. den logiske tanke-gang, problem-løsning, koncen-tration - og så er skak bare et skønt spil! Eleverne går meget op i spillet og vil gerne spille skak sammen.

 

 

Rundvisninger


Den 5. november 2015 er der Åben Skole fra kl. 15-17. Der skal tilmeldes til rundvisningerne på telefon 86283354 eller mail: kontor@aarhusfriskole.dk

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene

Ny elever søges


Vi har plads til enkelte nye elever i 7. klasse. Kontakt skolen på tlf. 86283354 eller skriv til skoleleder@aarhus-friskole.dk.