Indkaldelse til generalforsamling på Århus Friskole.

Onsdag den 18. april 2007 kl. 19.30

 

Bestyrelsen vil gerne indbyde alle forældre til generalforsamling.

Desuden kan man være med til startskuddet for den næste 8. klasses-tur: der vil være dans, musik og kager, kaffe og øl/vand.

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referenter
  2. Bestyrelsens årsberetning, herunder oplæg fra udvalgene

Vi vil gerne bruge dette punkt til at kunne drøfte ideer og sager der har betydning for skolen og give en information om udvalgenes arbejde og overvejelser.

  1. De tilsynsførendes årsberetning v/ Bodil Nygård og Lars Kold

Bodil og Lars vil gennemgå hvad de har gjort sig af iagttagelser om skolens faglige og sociale tilstand. De er forældrenes ”øjne og ører” i dagligdagen.

  1. Fremlæggelse af årsregnskab
  2. Hvem har skrevet hvad i Pædagogisk Rapport

Pædagogisk Rapport vil blive præsenteret.

  1. Fremlæggelse af vedtægtsændringer.

Den præcise køreplan for vedtægtsændringerne er endnu ikke fastlagt. Mere herom senere i kommende fredagsbreve.

  1. Valg af tilsynsførende

Der er ingen på valg i år

Bodil Nygård er valgt frem til 2010.

Lars Kold er valgt frem til 2008.

Valgperioden er på 4 år.

  1. Valg til bestyrelsen.

  På valg:       Anders Christensen

                      Joakim Øster

                      Marie Ludvigsen

                      Per Thuesen

                      Lars Kjær      

Kommende Børnehaveklasse-forældre opfordres til at opstille kandidat

Valgperioden er på 2 år.

Derudover skal der vælges to suppleanter. Valgperioden er på 1 år.

  1. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Ulla Koed til genvalg
  2. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tirsdag den 10. april kl. 18.00 d.å.

Endelig dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning 2007, årsregnskab 2006 og Pædagogisk Rapport 2007 udsendes senest en uge før generalforsamlingen

 

Stavtrup den 23. marts 2006

På bestyrelsens vegne Lars Kjær, formand