Fredagsbrev

Århus Friskole d.28. marts 2008


 

 

 

 

 

 

BIRTHA

40 ÅRS JUBILÆUM

ÅRHUS FRISKOLE

 

 

Vi fejrer vores elskede Birtha

med en stor reception

på Århus Friskole

fredag den 4. april kl. 15-17

kom og vær med til at fejre Birtha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære forældre

SFO´en skal ha’ stop-op-dag  (møde og planlægningsdag) fredag den 11. april. Derfor vil vi mægtig gerne have nogle forældre til at være vikarer. Mindst 5 vikarer fra kl. 12-16.30.

På forhånd tak

 

 

Nyansættelse

Vi har ansat Jesper og Jassodra Skyum-Sørensen til rengøring på skolen. Jesper og Jassodra startede efter påske – og gør rent efter kl. 16.00.

 

 

 

ARBEJDSWEEKEND DEN 5. OG 6. APRIL ER AFLYST

Hilsen udeudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indkaldelse til generalforsamling på Århus Friskole.

Onsdag den 23. april 2008 kl. 19

 

Bestyrelsen vil gerne indbyde alle forældre til generalforsamling.

Desuden kan man være med til startskuddet for den næste 8. klasses-tur: der vil være dans, musik og kager, kaffe og øl/vand.

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referenter
  2. Bestyrelsens årsberetning, herunder oplæg fra udvalgene

Vi vil gerne bruge dette punkt til at kunne drøfte ideer og sager der har betydning for skolen og give en information om udvalgenes arbejde og overvejelser.

  1. De tilsynsførendes årsberetning v/ Bodil Nygård og Lars Kold

Bodil og Lars vil gennemgå hvad de har gjort sig af iagttagelser om skolens faglige og sociale tilstand. De er forældrenes ”øjne og ører” i dagligdagen.

  1. Fremlæggelse af årsregnskab
  2. Pædagogisk Rapport

Pædagogisk Rapport vil blive præsenteret og udvalgte emner vil blive diskuteret

  1. Godkendelse af nye vedtægter

 

  1. Valg af tilsynsførende

Der er ingen på valg i år

Bodil Nygård er valgt frem til 2010.

Lars Kold er valgt frem til 2008.

Valgperioden er på 4 år.

  1. Valg til bestyrelsen.            

Kommende Børnehaveklasse-forældre opfordres til at opstille kandidat

Valgperioden er på 2 år.

Derudover skal der vælges to suppleanter. Valgperioden er på 1 år.

  1. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Ulla Koed til genvalg
  2. Evt. og indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest mandag den 14. april kl. 18.00 d.å.

Endelig dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning 2007-08, årsregnskab 2007, nye vedtægter og Pædagogisk Rapport 2008 udsendes senest en uge før generalforsamlingen.

 

Stavtrup den 14. marts 2008

På bestyrelsens vegne Marie Ludvigsen, formand