Fredagsbrev

Århus Friskole d.17. april 2008
 

Kære forældre og børn i blå

Vi vil gerne undervise jeres børn i løft/cheerleading/hiphop. Hver mandag fra 14.00-15.00. Det er frivilligt at komme. Datoerne er den 21-04, 28-04, 05-05, 12-05, 19-05 og 26-05.

Med venlig hilsen

Clara(5.), Asta(5.), Mianne(7.) og Josephine(6.)

 

Efterlysning

Jeg har mistet min venstre Converse. Den er beskidt hvid og størrelse 38. Hvis du finder min all Star, så giv den til Olivia i 5. klasse.

 

 

DER ER LUSSINGESYGE I LILLE GUL

 

 

JUBII.......SÅ ER DET LIGE OP OVERJ

 

Hvad er generalforsamlingen egentlig for noget?

Generalforsamlinger er skolens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april. Ifølge vores nuværende vedtægter er der en række ting, som kun kan besluttes af generalforsamlingen, fx. valg af bestyrelse/tilsynsførende og vedtægtsændringer. Derfor er der til den årlige generalforsamling mange faste punkter, som er bestemt af vedtægterne.

 

Hvert år til generalforsamlingen vælges halvdelen af bestyrelsen. Nogle bestyrelsesmedlemmer fra den afgående bestyrelse vælger at genopstille, andre træder ud og nye kommer til. Det er godt for skolen at have en bestyrelse der er en kombination af erfarne og nye medlemmer. De erfarne som sidder over en årrække, og bliver godt kendt med bestyrelsesrollen og bestyrelsens opgaver, og de nye medlemmer, som ser det hele med friske øjne og stiller inspirerende spørgsmål.

 

Så overvej om det ikke er din tur til at sidde i bestyrelsen. Det er en god måde at få mere indsigt, komme i dialog og gøre noget værdifuldt for skolen på. Det ville f.eks. være rigtig godt med nogle flere folk i bestyrelsen med forstand på økonomi....

 

Kan jeg finde ud af at være med i bestyrelsen?

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og udvalgsposter på det førstkommende bestyrelsesmøde. På dette konstituerende møde har vi også de sidste par år haft tradition for at tilbyde nye bestyrelsesmedlemmer et ekstra møde, hvor vi sætter dem ind i bestyrelsens opgaver.

Som nyt bestyrelsesmedlem får du også tilbudt et udmærket intro-møde for nye bestyrelsesmedlemmer i slutningen af maj, som er arrangeret af skoleforeningen ”Lilleskolerne”.

 

Er der andet, jeg kan gøre?

Vi har i de sidste par år opfordret forældre - som ikke har mod på eller tid til at sidde i bestyrelsen - til, at gå ind i et af udvalgene. Det har vi haft stor succes med i bl.a. Byggevisionsudvalget, hvor der sidder en del visionære forældre, som ikke er bestyrelsesmedlemmer, og det er jo dejligt.

 

Du kan læse mere om de enkelte udvalg i bestyrelsens årsberetning, der bliver sendt ud samme med indkaldelsen til generalforsamlingen eller på www.arhusfriskole.dk under bestyrelsen.

 

Hvad gør jeg så nu?

Du møder op til generalforsamlingen den 23. april kl. 19.00 på skolen og spiser kage, drikker kaffe, the, øl eller vand, oplever 7. klasse optræde, diskuterer, lytter, hygger og griner......og prøver at sætte deltager-rekord sammen med os andre. VI SES!!!

 

 

På snarligt gensyn

Bestyrelsen