Fredagsbrev

Århus Friskole d. 07. november 2008

 


 

Nyt fra bestyrelsen:

 

Som et forsøg vil bestyrelsen give korte orienteringer om bestyrelsesarbejdet i fredagsbrevet.

Fra mødet i oktober kan vi fremhæve:

-         Vi træffer snarest beslutning om at udvide skolen med et nybyggeri. Vi vil meget gerne kunne tage de nye lokaler i brug efter sommerferien 2009. Byggeudvalget arbejder intenst med sagen.

-         Vi skal snarest lægge budget. Herunder kommer beslutning om hvor meget skolepengene skal stige i 2009. Med byggeriet i sigte regner vi med en større stigning end normalt.

-         Vi er i dialog med kommunen angående skolevejen i et forsøg på at få forbedret adgangen og sikkerheden til skolen.

-         Debatudvalget afholder debataften om temaet ”Relationen mellem forældre og skolen” d. 16/4-09. Sæt allerede nu kryds i kalender.

 

 

3. klasse

Vi holder forældremøde tirsdag d. 11- 11 kl. 19- 21.30 på skolen.
Dagsorden er mailet ud.
Vi glæder os til at mødes!

Hilsen fra Charlotte og Anette

 

 

 

 

LUS

 

Børn i mange forskellige klasser er plaget af lus for tiden.

 

Gør en indsats for at blive fri for lusene.