Fredagsbrev

Århus Friskole d. 27. marts 2009


 

 


Indkaldelse til generalforsamling på Århus Friskole.

Tirsdag den 28. april 2008 kl. 19

 

Bestyrelsen vil gerne indbyde alle forældre til generalforsamling. Vi ønsker et stort fremmøde til en spændende aften. Vi kan allerede nu afsløre højdepunkter:

 

-         7. klasse spiller og tjener en mønt

-         Bestyrelsen aflægger beretning: Hvor er skolen på vej hen?

-         De tilsynsførende aflægger beretning: Bodil og Lars vil gennemgå, hvad de har gjort sig af iagttagelser om skolens faglige og sociale tilstand. De er forældrenes ”øjne og ører” i dagligdagen. Vi er spændte.

-         Diskussion af Pædagogisk rapport: Hvad byder skolens stolte flagskib på i år?

-         Valg til bestyrelse

Foreløbig dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.   Valg af to (2) referenter

3.   Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

4.   Fremlæggelse af de tilsynsførendes rapport

5.   Fremlæggelse af årsregnskab

6.   Indkomne forslag

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af suppleanter

9.   Evt. valg af tilsynsførende

10.  Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest mandag den 20. april kl. 18.00 d.å.

 

Endelig dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning 2008-09, årsregnskab 2008 og Pædagogisk Rapport 2009 udsendes senest en uge før generalforsamlingen – Kig i dit barns taske. Børnene får brev med hjem.

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der et konstituerende bestyrelsesmøde.

 

På bestyrelsens vegne Marie Ludvigsen, formand                                    Stavtrup den 26. marts 2008


 

Sund morgenmad er vigtigt for dit barns læring

En ny rapport fra Fødevareministeriet viser, at morgenmaden og mellemmåltidet spiller en stor rolle for, at børn har energi nok til at komme igennem skoledagen og holde koncentrationen.

Med et sundt og solidt morgenmåltid i maven er især de yngre børn i langt højere grad klar til timerne hen mod det store spisefrikvarter. De lærer bedre og kan lettere koncentrere sig.

 

Sådan lyder nogle af konklusionerne fra Fødevareministeriets nye rapport ”Kostens betydning for læring og adfærd hos børn”, der gennemgår mere end 125 videnskabelige undersøgelser.

 

Morgenmad vigtigt for læring

Rapporten peger på, at hvis børn springer morgenmaden over eller får en morgenmad med et for lavt energiniveau, nedsætter det deres evner til at lære – både på kort og langt sigt. Morgenmaden har altså betydning for børn og unges evne til at opfatte, bearbejde, lagre og gengive information.

 

Den seneste danske undersøgelse af børns kostvaner viser, at 90 % af de 4-11-årige spiser morgenmad hver dag, mens det kun gælder for 75 % af de 11-15-årige og 60 % af de 15-18-årige.

 

Mellemmåltidet giver bedre opmærksomhed

Rapporten fra Fødevareministeriet giver også belæg for, at et mellemmåltid har en positiv effekt på børn hukommelse og opmærksomhed.

 

Til gengæld eksisterer der ikke videnskabeligt grundlag for at vurdere, om skolefrokostordninger har en gavnlig effekt på børns læring. Men der er mere viden om skolemad på vej. Fødevareministeriet har afsat seks millioner kroner til at evaluere effekten af forskellige typer af skolemadsordning. Evalueringen af skolemadsordningerne skal være klar i begyndelsen af 2010.

 

Læs rapporten ”Kostens betydning for læring og adfærd hos børn”:

http://www.fvm.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fFoedevarer%2fkostoglaering.pdf  

 

Venlig hilsen
Andreas Christensen

 

 

Påsketur til Milano:

 

2 stk tur/retur billetter til Milano fra 8. til 12. april sælges.

Pris: 1050,-

 

Henvendelse Sascha / 30 71 72 81

 

Lyse lokaler m. søudsigt til leje i Stavtrup, Århus

Velfungende arbejdsfællesskab søger en fjerde mand/kvinde

Eget lokale på 9-10 kv.m.,St. fællesrum, ventevær., køk. m.m.

tlf.24850108, Søholmvej 23A, Artemis Psykologi