Fredagsbrev

Århus Friskole d. 29. maj 2009


 


Ny skoleleder på Århus Friskole

 

Vi er glade for at kunne sige velkommen til Martin Ottosen, som ny skoleleder på Århus Friskole pr. 1. aug. 2009. Martin har en fortid som blandt andet arkitekt, efterskolelærer og leder af orkestret Sorten Muld. Martin vil senere selv præsentere sig. Vi har gennem de sidste tre måneder haft en intensiv og spændende proces, hvor bestyrelse og medarbejdere har diskuteret hvilke skoleleder Århus Friskole har brug for i fremtiden, annonceformulering, ansættelsesprocedure mv. Vi har valgt en meget flad struktur, hvor alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for at være med i hele processen. Vi var 26 til ansættelsessamtalerne og der var stor enighed om, at Martin skal være den nye skoleleder. Vi glæder os meget til samarbejdet. Tag godt i mod Martin.

 

En særlig stor tak til alle medarbejdere og bestyrelsen for jeres store og konstruktive engagement i hele processen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afskedsreception 19/6 kl. 15-18 – se vedlagte invitation:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Med venlig hilsen fra bestyrelsesformanden - Marie Ludvigsen       

 


 

 


LEDIGE PLADSER

 


 


Vi har plads til 2 piger i 6. klasse i skoleåret 2009/10.