Fredagsbrev
Århus Friskole d. 09. oktober 2009

God efterårsferie…..

Kopi  af DSC01537.JPGSå lukker skolen og SFO ned for en uges tid. Til gengæld er der andre som holder åbent…

http://www.aarhus.dk/efteraarsferie_i_aarhus.asp

I forgangne uge var både gul og rød gruppe kommet hjem fra lejrskole. Gul gruppe var på Møgelø, mens Rød gruppe var på deres Københavnertur (afholdes hvert tredje år).
I onsdags afholdt vi ÅF - motionsdag. Hele skolen var i strålende efterårssol på boldklubbens baner for at dyrke sportsrelaterede lege og fællesskab. Dejlig dag med dejlig stemning og højt humør.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. 31/10 og 1/11 kommer vi til første omgang FORÆLDREARBEJDS-DAGE.

Om kort tid modtager alle forældre på skolen følgende hilsen fra klassens bestyrelsesrepræsentant, som man efterfølgende bedes svare tilbage til:

JUbiiii………. arbejdsweekend!!!!

Kære alle forældre på Århus friskole

Skolens værdigrundlag er jo at løfte i flok, og alle forældre er faktisk forpligtede til, at møde op til bare en arbejdsdag om året, uanset hvad de ellers er aktive med af rengørings dage, vikartjanser etc – Men men men, det er desværre sådan, at vi ofte har oplevet et noget pauvert fremmøde til arbejdsdagene, og derfor har vi i bygge og udeareal udvalget besluttet os til, at systematisere en smule, fire hænder til tyve pensler er aldrig sjovt….. 

Der er 4 arbejdsdage på et skoleår – du skal deltage i bare 1 af dem……….

Uanset hvilken uddannelse du har eller hvilke kvalifikationer du kan byde ind med, skal vi nok finde på noget du kan bidrage med, der er rigelig at tage fat på – derfor beder vi dig nu om, at kigge grundigt på de datoer der kommer her:

Lørdag den. 31. oktober 2009, Søndag den. 1. november 2009, Lørdag den. 24. april 2010, Søndag den. 25. April 2010

Vælg venligst den dato du gerne vil komme til arbejdsdag og meddel dette til din bestyrelsesrepræsentant…………… S.U. Inden den 23 oktober………..

Mange kærlige Hilsner og vel mødt         Bygge og udeareal udvalg

 


Mandag d. 16/11 er der ”Regionsmøde i Lilleskoleregi”.  Arrangementet er åbent for både bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og forældre på lilleskoler. Hvis DU har lyst til at være med til en hyggelig dag på Gudenåskolen i Ry, skal du kontakte vores bestyrelsesformand Marie  malu@viauc.dk

   senest d. 5/11.

Program

17.00 Velkomst og præsentation

17.10 Strategier for ledelse og udvikling af konstruktivt forældresamarbejde

Oplæg – vekslende med drøftelser i mindre grupper og i plenum.

19.00 Spisning - og præsentation af værtsskolen

20.00 Strategier for ledelse og udvikling af konstruktivt forældresamarbejde - fortsat

21.15 Afslutning

Se mere på … http://octoplus.lilleskolerne.ny.octoplus.dk/uploads/lilleskolerne_dk/files/aktiviteter/regionsmde_efterar_2009_invitation.pdf

 

 

 

Referater fra Bestyrelsesmøder.

Følg med i hvad bestyrelsen laver på vores hjemmeside www.aarhusfriskole.dk
Brug din personlige kode som står i bunden af den mail som henviser til fredagsbrevet - log ind øverst i højre hjørne på hjemmesiden.

DSC01599.JPG

 

5 klasse.JPGForældre i SFO.
Vi syr gardiner til SFO den 21. og den 28. oktober fra kl. 14.00
Henvend jer til Charlotte i SFO’en hvis I har tid og lyst til at være med.

 

BLÅ GRUPPE

HUSK HJEMMESKO til efter efterårsferien.


 

 

Forventninger til forældre….

Kopi  af DSC01235.JPGÅrhus Friskole har en fin hjemmeside med en masse spændende materiale – tekst, holdninger og billeder.
I fredagsbrevet vil vi i fremtiden smide en lille teaser fra forskellige områder på hjemmesiden. Apropos forældrearbejdsdage følger her et link til ”forventninger til forældre” som I alle ved indmeldelse af jeres børn her på skolen har sagt – Yes we can!

http://www.aarhusfriskole.dk/typo3/index.php?id=20

Forventninger

Ligesom I helt sikkert har en masse forventninger til os, så har vi også en masse forventninger til jer. Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.Hvis I melder jeres barn ind på Århus Friskole, forpligter I jer samtidig til:

 Sidst, men ikke mindst, forventer vi, at du støtter dit barn i det, som det har svært ved at finde ud af alene, såsom at komme i skole til tiden, have sin taske med, at have passende tøj på osv.

Du skal også ringe til skolen og snakke med klasselæreren, hvis der er problemer, ringe til kontoret, hvis dit barn er sygt, samt holde dig orienteret om, hvad der foregår i klassen og på skolen som helhed.


 

 

God efterårsferie