Fredagsbrev

 

Århus Friskole ONSDAG d. 7. februar 2010

 

 

bele

 

VELKOMMEN HJEM TIL 8. KLASSE OG DERES LÆRERE!!!

Det er helt tydeligt, at I har haft en fantastisk tur. Vi glæder os til at høre om den.

Billedet er fra en af de mange skolebesøg undervejs. Der har vistnok lige fundet en opvisning sted.

 

 

 

Husk der er arbejdsdage på friskolen lørdag den 24 april og søndag den 25 april fra kl. 10 -15.

 

Der er mange forskellige opgaver fra maling til forårsoprydning. Vi mangler også nogen der kan isætte dør og vinduer.

 

                                   Hilsen Bygnings og udearealudvalget.

ÅRETS PÆDAGOGISK RAPPORT FRIGIVET

 

Så er der en god anledning til at få hentet gamle bananer og lign. op ad ungernes tasker. I forældre skal nemlig i dag kunne finde en udgave af årets spritnye pædagogiske rapport i jeres ældste barns taske.

God læsning i flot layout!

Som noget nyt, er bestyrelsens årsberetning at finde bagerst i rapporten.

Har I ingen børn på skolen i denne uge, bliver rapporten sendt.

Indholdet bliver som vanligt taget op på generalforsamlingen GOD LÆSELYST!

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling på Århus Friskole.

onsdag den 14. april 2010 kl. 19.00

 

Bestyrelsen vil gerne indbyde alle forældre til generalforsamling.

Desuden kan man være med til startskuddet for den næste 8. klasses-tur: der vil være dans, musik og kager, kaffe og øl/vand.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referenter
  2. Bestyrelsens årsberetning, herunder oplæg fra udvalgene

Vi vil gerne bruge dette punkt til at kunne drøfte ideer og sager der har betydning for skolen og give en information om udvalgenes arbejde og overvejelser.

  1. De tilsynsførendes årsberetning v/ Bodil Nygård og Lars Kjær

Bodil og Lars vil gennemgå hvad de har gjort sig af iagttagelser om skolens faglige og sociale tilstand. De er forældrenes ”øjne og ører” i dagligdagen.

  1. Fremlæggelse af årsregnskab
  2. Debatoplæg: Økologisk mad, samt behandling af Pædagogisk Rapport

Kort oplæg og diskussion omkring økologisk mad på ÅF, samt præsentation af årets Pædagogiske Rapport.

  1. Valg af tilsynsførende

Bodil Nygård er på valg og hun genopstiller.

Lars Kjær er valgt frem til 2012

 

  1. Valg til bestyrelsen.

                På valg:   Mette Bladt Clausen

Axel Thomsen (genopstiller ikke)

Heidi Maarbjerg Rasmussen (genopstiller ikke)

Niels Haugaard (genopstiller ikke)

Malue Bajda Pedersen

Rikke Kirk(suppleant)

Kommende Børnehaveklasse-forældre opfordres til at opstille kandidat

Valgperioden er på 2 år.

Derudover skal der vælges to suppleanter. Valgperioden er på 1 år.

  1. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller Ulla Koed til genvalg
  2. Evt. og indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest onsdag den 7. april kl. 18.00 d.å.

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen mødes den nye bestyrelse og aftaler dato for et konstituerende møde.

 

Stavtrup den 07. april 2010.

 

På bestyrelsens vegne Marie Ludvigsen, formand

 

 

 

 

Nu er det vist ved at være din tur til at sidde i bestyrelsen (genudsendelse)

 

Til generalforsamlingen d. 14/ 4 på skolen er der valg til bestyrelsen. Hvert år skal ca. halvdelen af bestyrelsen vælges + 2 supplanter dvs. ca. 7 personer. Der er nogle af dem, som har siddet i bestyrelsen, og som er på valg, der genopstiller og det er rigtig dejligt for skolen med stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen, så stem gerne på dem. Men der er i år også bestyrelsesmedlemmer, der efter en en rigtig god indsats i bestyrelsen vælger ikke at genopstille, hvilket giver plads til nye friske øjne i bestyrelsen. Så overvej om det ikke er ved at være din tur til at sidde i bestyrelsen. Vi holder ca. otte bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsens primære opgave er den overordnede ledelse af skolen, dvs. som arbejdsgiver, som ansætter og som ansvarlig i fht. skolens drift og økonomi. Så hvis du har økonomiske kompetencer, så vil det være en stor styrke´for skolen. I vores vedtægter § 4, stk. 7 står der: ”Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. lov om ligestilling”. Lige nu er der et stort overtal af kvinder i bestyrelsen, så vi har meget brug for flere MÆND. Så hvis du er mand med økonomiske kompetencer, så kan du nok regne ud, at du er et hit på Århus Friskole lige nu. Alle andre er selvfølgelig også meget velkomne til at stille op. Sidste år var der et imponerende kampvalg, så ha kamptalen klar. Hvis du vil vide mere om bestyrelsens arbejde, så er det beskrevet i bestyrelsens beretning, som alle forældre får ca. en uge før generalforsamlingen. Du kan også kontakte en fra bestyrelsen.

Vi glæder os til at se jer alle til generalforsamlingen.

Vh. Marie Ludvigsen (bestyrelsesformanden)