Økonomi- og ledelsesudvalget


Medlemmer: Kristian Lassen og Lykke Mose (hhv formand og næstformand i bestyrelsen), og Marie Ludvigsen (skoleleder).

 

Økonomiudvalget består altid af bestyrelsens formand og næstformand og skolens daglige ledelse.
Desuden kan andre indkaldes efter behov.

Det er udvalgets formål, at kontrollere Århus Friskoles økonomiske tilstand til alle tider. Derudover skal udvalget bistå skolens leder/ledelse til løsning af opgaver der ligger mellem bestyrelsesmøderne og fungere som sparringspartner/rådgiver for skolens leder, når denne måtte ønske det.


Udvalget holder møder minimum hver tredje måned, hvor bl.a. regnskab og budget gennemgås