Forside  ->  Om ÅF   ->   Vurderinger og lign.   ->   Trivselsplan

Trivselsplan


På Århus Friskole arbejder vi kontinuerligt med trivsel ud fra princippet ”Træet skal gødes fra bunden”. Det betyder, at det er i hverdagens omgangsformer, grunden lægges for at arbejde med konflikter på en sådan måde, at den enkeltes sociale kompetencer udvikles.

Vores mål er ikke en konfliktfri skole. Vores mål er at gøre børn kompetente til at omgås hinanden på en hensigtsmæssig måde, hvor alle kan udfolde deres egenart uden at undertrykke hinanden.

Som voksne markerer vi, hvad vi vil være med til.

Vi lader sociale kompetencer fylde på forældremøder, både i form af børnerunder, men også i snakke om, hvordan forældre kan bidrage til klassens trivsel. Herunder en afklaring af, hvordan og hvornår man henvender sig til klasselæreren

Sammen med børn og forældre arbejder vi på at afdække en etik for brug af mobiltelefoner, digitalt foto, computer osv.

 

Konkret gør vi det,

  • at alle klasser arbejder med klassens sociale liv, det kan være klassens time, pigemøder, drengemøder
  • at vi tager børn alvorligt
  • at vi giver børn succesoplevelser
  • at vi arbejder med mediation, dvs. lader ”driller” og ”offer” mødes, så begge lærer en mere hensigtsmæssig adfærd
  • at vi bruger hinanden til inspiration mht. konfliktløsning
  • at vi deler med hinanden, så andre voksne kan give ekstra kontakt til et udsat barn
  • at vi hurtigt løser småkonflikter på skolen
  • at vi inddrager forældre, når det er nødvendigt
  • at vi inddrager andre fagpersoner, fx skolepsykolog, når det er nødvendigt