Karakterdata for Århus Friskole


Karakterfordeling - klik her

 

Karaktergennemsnit - klik her