Forside  ->  Om ÅF   ->   Bestyrelsen

Bestyrelsen


Århus Friskole har en stor bestyrelse, der består af 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. På møderne deltager desuden skoleleder, viceskoleleder og nogen gange tillidsmand eller andre ansatte på skolen. Fordelen ved at være en stor bestyrelse er, at det øverste ansvar for skolen er delt ud på flere, der kan være med til at sikre, at vi driver skolen forsvarligt. Samtidigt giver det mulighed for, at mangfoldigheden i forældrekredsen bliver så bredt repræsenteret som muligt.

En af ideerne med den store bestyrelse er, at der tilstræbes at være en forælder fra hver klasse, som kan være kontaktperson mellem klassen og bestyrelsen. Det giver en kortere vej fra skolens forældre til bestyrelsen og omvendt. Der skal ikke være en forælder fra hver klasse i bestyrelsen, da det vigtigste er at være motiveret og engageret i bestyrelsesarbejdet. Hvis der er klasser, hvor ingen af forældrene sidder i bestyrelsen får klassen en kontaktperson fra en anden klasse. Det står i skolens telefonbog, hvem der er kontaktperson for hvilken klasse.

Bestyrelsens primære opgave er den overordnede ledelse af skolen, dvs. som arbejdsgiver og som ansvarlig i forhold til skolens drift og økonomi. Vi holder ca. ni bestyrelsesmøder om året. Hertil kommer evt. møder i udvalg. Se mere om udvalgene på skolens hjemmeside.

Der er generalforsamling hvert år i april måned, hvor der er valg til bestyrelsen og valg af tilsynsførende. Det er generalforsamlingen der sammen med bestyrelsen træffer beslutninger om vedtægtsændringer og om køb, salg og pantsætning af ejendommen.

Vi har på Århus Friskole valgt, at generalforsamlingen er en aften i friskolens ånd fuld af musik, gode historier og med en stramt styret flad struktur, hvor alle kan komme til orde. Aftenen starter med, at 7. klasse giver den hele armen og spiller æggende cubanske sambarytmer og sælger lækre hjemmebagte kager, hvor overskudet går til deres 8. klassestur. I løbet af aftenen vil der også være mulighed for at opleve andre kreative indslag og at komme i dialog med alle de ansatte om det, som de har skrevet i pædagogisk rapport. Skolens tilsynsførende fortæller levende og underholdende om, hvordan de oplever skolen og bestyrelsen fremlægger i fælleskab sin årlige beretning. Alt i alt er generalforsamlingen en oplevelsesrig aften, hvor du kan få indsigt i skolen.

 

Her er bestyrelsens nuværende medlemmer.

 

Her er bestyrelsens forretningsorden pr. april 2011


Bestyrelsen har en række udvalg som hver har deres kommissorie. I flere af disse udvalg er også forældre og andre representeret. Her kan du se hvem der er medlem af hvilke udvalg.