Pædagogisk Rapport


Hvert år skriver Ansatte på skolen en rapport over hvad der ligger dem på sinde. Det kommer der altid en meget interessant udgivelse ud af som sendes til skolens interessenter. Den kan downloades for udvalgte år her.