Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


10 års jubilarer mødes til Høstival


Denne herlige flok startede på Friskolen i 1994 og gik ud i 2004. Fra venstre mod højre øverst: Sebastian, Emil, Anna, Josefine, Noak, Troels, Niklas, Zean, Ditte, Rosa, Pernille

Sædvanen tro inviterede Friskolens Venner til stor Brunch på Friskolen for 10 års jubilarer... og lærere og andre interesserede.

I år er det netop 10 år siden flokken fra 1994 forlod skolen. Utroligt spændende at få lov at høre deres foreløbige livshistorie – ad hvilke forunderlige stier, de alle når frem til de professioner, de virkelig brænder for. En stor del er gået universitetsvejen... psykolog, litteratur, sundhedsstudier, en ingeniør, der bygger broer (som han har talt om at ville siden 4.klasse), kunstnere, iværksættere med eget firma – flere andre studier jeg ikke nåede at få fat i – men alle er igang og der er virkelig meget power på. En arrangerer Sculptures by the Sea – både her og i Australien, en har et stort firma, han selv har skabt – alle nyder i den grad at mødes med de gode, gamle klassekammerater. Mange ses stadig meget. Kun et par stykker kunne ikke være der.

VH Asger

The four pillars – fanget på Høstival – alle tidligere ansatte, Leif, Johs, Erik Strøm og Ed

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene

Ny elever søges


Vi har plads til enkelte nye elever. Kontakt skolen på tlf. 86283354 eller skriv til skoleleder@aarhus-friskole.dk.