Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


Juleværksteder er fordybelse og selvbestemmelse


Endnu en gang åbner lærerne på friskolen for værktøjskassen og byder eleverne indenfor til årets juleværksteder. Juleværkstederne er skolens bud på en ikke kommerciel tilgang til julen – og åbner for at eleverne kan fordybe sig på tværs af alder og selv bestemme, hvad de har lyst til at kaste sig over. Det er Maria, Tobias og Nanna enige om – og de er alle både gamle elever og undervisere på skolen lige nu.

Af Asger

Juleværkstederne buldrer derudaf. Rundt omkring på hele skolen er børn fra alle klasser i fuld gang med at producere gaver til familie og venner. Men hvorfor har Friskolen egentlig aflyst al almindelig undervisning her 8 dage før juleafslutningen?

”Juleværkstederne er en utrolig vigtig del af den kreative profil på Friskolen,” fortæller Tobias.

Andre intelligenser

Nanna supplerer: ”Vi viser, at vi sætter pris på andre intelligenser end de, der knytter sig til matematik og sprog. Dengang jeg gik her elskede jeg det - juleværkstederne var både en mulighed for at være produktiv og et frirum, hvor man selv bestemme kunne, hvad man ville – bestemme over sin egen tid. Nanna fortæller videre at Juleværk-stederne jo også giver plads til fordybelse midt i en tid, hvor alt skal gå så hurtigt.

Anti kommerciel

Maria musiklærer blander sig i samtalen:

”Juleværkstederne er også et statement om en anti kommerciel jul – en jul, hvor vi beder forældre og børn værdsætte det hjemmelavede, som børnene har brugt tid på.”

Tobias får det sidste ord:

”Fantastisk at børnene sidder og fordyber sig sammen på tværs af alder.”

Rundvisninger


Der er rundvisning på skolen igen tirsdag den 3. marts klokken 14 og tirsdag den 2. juni klokken 14. i 2015. Der skal tilmeldes til rundvisningerne på telefon 86283354 eller mail: kontor@aarhusfriskole.dk

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene

Ny elever søges


Vi har plads til enkelte nye elever. Kontakt skolen på tlf. 86283354 eller skriv til skoleleder@aarhus-friskole.dk.