Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 190 elever, med 18-19 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


Afrika – goodbye


Foto Molly (9.kl)

Onsdag kom 8. klasse endelig hjem fra Sydafrika – de ankom godt nok 10 minutter for tidligt – og på en anden perron end de fleste lige havde opfattet – men gensynsglæden er stor.

 

Desværre lykkes det ikke at tage et samlet billede af klassen. Vi glæder os til at høre historierne fra turen

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene