Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


Sommerhilsen fra skolelederen


Naturstationen nærmer sig...

Jeg har været på skolen i snart 1 år. Der er min oplevelse, at det i store træk går rigtig godt på skolen. Der er en god optimistisk stemning. Trivsel og glæde er skolens fundament.

Men det har selvfølgelig været et år, der har været meget præget af endnu et lederskifte, stort nybyggeri, udearealer under opbygning og alle de ydre udfordringer der er til skoleverdenen generelt med ny folkeskolereform, ny arbejdstidsaftale, inklusion og besparelser.

Det kommende skoleår er et prøve-år, hvor vi afprøver forskelige tiltag i forhold til kvalitets/faglig løft inspireret af den nye folkeskolereform og samtidigt med et solidt afsæt i skolens værdier.

Vi har valgt at tilstræbe at følge folkeskolens minimumstimetal. Dvs. at vi afvikler 20 lektioner mere om ugen efter sommer.

Vi har bl.a. valgt at have engelsk fra 1. klasse. Efter sommer bliver mødetiden kl. 8.30 i Lillegul og Blå med 15 minutters fælles morgenbånd. En dag med morgensang, to dage med læsebånd, og to dage med bevægelse med bl.a. Maria. Vi styrker samarbejdet og sammenhængen mellem skole/fritter.

IT: Bliver opgraderet med timer. Vi har indkøbt projektorer til Blå-gruppe. Vi har planer om et fleksibelt fag med bl.a. IT-etik.

Bevægelse/idræt: Mer bevægelse/idræt bl.a. med bevægelsesbånd og ansættelse af Tine Meyer, som er en super dygtig idrætslærer.

Naturstationen bliver endelig færdig. Vi prioriterer at satse på fagene i naturstationen for at styrke skolens kreative og naturvidenskabelige/science profil. Der kommer bl.a. et nyt fag, der hedder ”Håndværk og design”.

Kæmpe tak til alle for al hjælp og arbejdskraft med Naturstationen og udearealerne og alt andet, som I bidrager med til skolen. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer og glæder mig til at se jer igen.

Marie (Skoleleder)

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene

Ny elever søges


Vi har plads til enkelte nye elever. Kontakt skolen på tlf. 86283354 eller skriv til skoleleder@aarhus-friskole.dk.