Århus Friskole er:

en skole, hvor fællesskabet
har høj prioritet
--
en lilleskole med højst 210 elever, med 20-22 elever i hver klasse
--
en skole med mange traditioner
--
en skole, hvor musik og bevægelse er i højsædet
--
en skole med plads til kreativitet, leg og læring
--
en skole med faglig for-
dybelse og tværfaglige
projektarbejder.
--
en skole med fælles madordning.
--
en skole, hvor børn trives.


Høstival er her


Den sidste lørdag i august er der altid Høstival på Århus Friskole.

Det er en festlig skoledag, der starter kl. 13 med 8. klasses samba-velkomst.

Der har været Høstival på Århus Friskole siden midt i 70 érne. Det er 8. klasse, deres forældre og ansatte, der arrangerer festen. Overskuddet går til 8. klasses store rejse.

Høstivalen er ikke kun en fest for nuværende elever, ansatte, forældre og familier, venner m.fl. men det er i lige så høj grad en fest og et mødested for tidligere friskolefamilier og venner og venners venner m.fl.

F.eks. har foreningen ”Friskolens Venner” en oldebar, hvor forældre helt tilbage fra 70érne mødes. Det er også Friskolens Venner, som hvert år til Høstivalen arrangerer, at de elever, som gik ud for 10 år siden, bliver inviteret til jubilæum om formiddagen, hvor de fortæller om, hvad de laver nu. Dette møde er meget betydningsfuldt for skolen, da det giver en unik mulighed for at kunne følge de gamle elevers videre færd.

Stor tak til Friskolens Venner, 8. klasse, deres forældre og alle I andre.

Vi ses til Høstival vh Marie Skoleleder

Nafsi Africa Acrobats fra Kenya laver show og workshop på ÅF.

Fredagsbreve:


Klik for fredagsbrevene

Ny elever søges


Vi har plads til enkelte nye elever. Kontakt skolen på tlf. 86283354 eller skriv til skoleleder@aarhus-friskole.dk.