Biologi Del- og slutmål

 

Kortere beskrivelse af hvad der kendetegner faget her på Århus Friskole. Se f.eks Engelsk eller Idræt.

Vi når delmålene i en anden rækkefølge og timing end beskrevet i Fælles Mål.

Vi lever op Fælles Mål.

Link til Fælles Mål for biologi:

Fælles Mål