Fysik del- og slutmål

 

Kortere beskrivelse af hvad der kendetegner faget her på Århus Friskole. 

 

Vi når delmålene i en anden rækkefølge og timing end beskrevet i Fælles Mål.

Vi lever op Fælles Mål.

Link til Fælles Mål for fysik kemi.

 Fælles Mål.