Fysik del- og slutmål

Vi lever op til Fælles Mål.

Link til Fælles Mål for fysik kemi:

 Fælles Mål.

Der udvises i Fysik-Kemi fra 7. til 9. klasse. Fysik-kemi faget bygger naturligt ovenpå dele af fagene Natur og Teknik og Håndværk og Design.

Der opbygges i 7. til 9.klasse kompetencer for naturfaglig undersøgelse, for naturfaglig modellering,

for naturfaglig perspektivering og for naturfaglig kommunikation. 

 

Dels foregår arbejdet på fysik-kemi’s fagets egne præmisser og dels foregår arbejdet i snævert samarbejde med Biologi og Geografi – f.eks med fællesfaglige forløb. Læs evt. mere om dette samarbejde under Naturfaget

 

Fysik Kemi har virkeligt gode rammer på Århus Friskole med en stadig ret ny fagbygning: Naturstationen.

Herudover har vi skolens natur-grund og iøvrigt  skov, sø og eng tæt på skolen og endelig skolens egen bus til at tage ud at se på ting.

 

Vi abonnerer på forlaget Alinea’s Naturfaglige portal, hvor såvel Geografi, Biologi som Fysik-Kemi fagene har deres særskilte faglige forløb

samtidigt med at der også er tværgående fællesfaglige emner.

 

 

Naturfaget dataopsamling CO2
Baby spinat nedbringer CO2 mængden - Fotosyntese
Rødkåls vand drenge
Syre base emne - rødkålsvand

Blandt de typiske fysik-kemi emner er i 7. klasse:

 

Grundstoffer og kemiske forbindelser

Tilstandsformer

Fotosyntese og respiration

Vand – jordens vigtigste stof

Magnetisme

Elektricitet

Metal og metalfremstilling

Solsystemet

Universets skabelse

 

Og i løbet af 8. og 9.klasse gode dele af denne liste:

 

Atomets opbygning og kemiske bindinger

Kul, olie og olieprodukter

Alkohol

Samfundets affaldstoffer

Øje lys og farver

Øre lyd og toner

Elektromagnetisk stråling

Gødning

Bæredygtig energiforsyning

CO2 og klimaændringer

Syrer og baser

Plast

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Strålings indvirkning på levende organismer

Teknologiens betydning for sundhed og levevilkår

Energiforsyning i Danmark

Vedvarende energi

Din egen energibalance

Stråling og Radioaktivitet

 

I løbet af årene med dette fag får klassen kendskab til, hvor de mange forskellige slags materialer og udstyr er.

Klassen får gode laboratorie vaner.  

Der er selvfølgelig fokus på sikkerheds overvejelser og sikkerheds forberedelser, førend noget forsøg sættes igang.