Forside  ->  Klasser   ->   Tidligere årgange   ->   Årgang 1991   ->   KULTURUTBYTE

KULTURUTBYTE


Følgende artikel er sakset fra et nyhedsbrev udsendt af vores gode ven og samarbejdspartner i Brasilien, Lennart Kjørling, fra bistandsorganisationen UBV.

KULTURUTBYTE

·Utbyte mellan ungdomar i Brasilien och Norden har långe varit en drøm for mig, nu gick den också i uppfyllelse har i Brasilien. Precis efter karnevalen fick Bagunçaço besok av Århus Friskole. Det bleven fantastisk tid. Från Danmark kommer det 16 elever i 15-års åldern och Bagunçaço skapade en grupp med lika många medlemmar for mottagandet. Under en dryg vecka levde vi tillsaromans, ungdomarna från Bagunçaço lårde ut rytmer och danser från Bahia, medan danskarna lårde ut lite rytmer från Kuba. Några natter bodde danskarna hemma hos sina brasilianska vånner, de besokte också skolor och andra inrattningar ror att låra mer om verkligheten hår. Men framforallt hade vi mycket roligt tillsaromans. Jag tror att ror bagge grupperna blev det en erfarenbet for livet.
·Den mycket sympatiska danska gruppen hade som målsattning att forstå lite av verkligheten ror fatliga brasilianska barn, så blev det såkert. For barnen från Bagunçaço var det minst lika nyttigt. man lårde sig lite om vårlden utanfor Alagados, fick perspektiv på sitt eget liv.

 

·Några små bilder:

En dag gick vi till den basta gymnasieskolan i vårt område. I porten blev vi inslåppta av vakterna, sen såg vi nåstan inga vuxna. Skolan har 6000 elever uppdelade på tre pass. Det var alltså kring 2000 elever, men vi såg nåstan inga larare. Vi gick in i klassrum efter klassrum. D år satt eleverna snållt uppradade, men det kom inga larare. Elevemma sa att det beror på karnevalen. lararna har inte kommit tillbaka ånnu. I klasserna var det drygt 50 elever. Vi undrade i våra stilla sinnen. vilken undervisning får man har i denna skola som anses vara den basta i vårt område fått en roralskelser .
·Ungdomarna hade forbå11ningsorder, inga Varfor? Det år så att i Salvador urogås inte svarta och vita barn, framforallt blir de inte forålskade. Vi visste att dessa danska barn hade inga såna fordomar . Dessutom år idealen såna i Salvador att blonda manniskor år bland det vackraste som finns. Om det redan efter några dar skulle uppstå en massa foralskelser skulle grannarna direkt anse dessa danska ungdomar som en slags horor som blev roralskade i svarta ungdomar ·hur lått som helst. Det skulle gora allt seriost utbyte mycket svårt. Den osynliga rasismen skulle plotsligt bli tydlig, på ett sått som våra danska vånner inte skulle forstå. Fast sista kvållen slåppte vi denna regel och det blev ett riktigt puss och kramkalas

·Slutligen ett intressant fenomen.

Våra danska vånner hade svårt att forstå att våra barn var fattiga. De hade ju både TV och video hemma. Så år det ju på många stållen i tredje vårlden. Fattigdomen ser inte alltid ut som vi tanker den. På Bagunçaço fanns det inte mat att åta varje dag, men brasilianarna ville inte få sina gaster att kanna sig besvårade, dårfor sa man inget. Som man sa, fattigdomen handlar mest om att livet år en fålla som man inte kan ta sig ur, det fInns inga alternativ. Åndå var de brasilianska barnen så oerhort livsglada och generosa. Det år inte alltid ens forestållningar stammer med verkligheten.
·Slutet blev oerhort gripande, både barnen från Brasilien och Danmark gråt oppe! når de skildes. Det bleven stark erfarenbet, åven for oss som var med som ledare, faktisk! en vision om en annan vårld.
·-------------- --- --- - -- --- - -- - -- - -- - -- --- - -
·Jag gor det hår brevet som en del av UH V s informationsarbete, men alla åsikter som framfors år naturligtvis mina egna. Lennart Kjorling Rua Boulevard Americas 4 (Ed Dina) Ap 201 Nazare CEP 40 450 - 340, Salvador-BA, Brasil teI55-71-322 5127