Forside  ->  Om ÅF   ->   Fagbeskrivelser   ->   Fysik

Fagplan for faget fysik/kemi på Århus Friskole


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

• Fysikkens og kemiens verden

• Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

• Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

• Arbejdsmåder og tankegange

 

Faget fysik/kemi skal ses i forlængelse af undervisningen i natur/teknik, hvor eleverne allerede har erhvervet en del grundlæggende kundskaber og færdigheder.

 

Fagets formål

 

Skolens formål for faget fysik/kemi følger formålsbeskrivelsen for faget i folkeskolens Fælles Mål.

 

Slutmål efter 9. klasse

 

Skolens slutmål for faget fysik/kemi følger beskrivelsen af slutmål i folkeskolens Fælles Mål.

 

Delmål

 

Skolens delmål for faget fysik/kemi følger beskrivelsen af trinmål i folkeskolens Fælles Mål på 7. til 9. klassetrin.

 

Fagets udvikling

 

Fagets udvikling følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål på de enkelte klassetrin og leder mod den afsluttende prøve i faget efter 9. klasse.

Prøven har desværre på Århus Friskole idag form som en individuel mundtlig prøve på små 2 timer i praktisk og teoretisk forståelse af stofområderne. Lige så snart det lovgivningsmæssigt igen bliver muligt vil 90'ernes socialt, fagligt og pædagogiske uovertrufne gruppeeksamen blive genindført.

 

Elevernes alsidige personlige udvikling

 

Denne udvikling styrkes bevidst i faget gennem tilegnelsen af fysik/kemi som et naturvidenskabeligt værktøj til undersøgelse og beskrivelse af vores omverden og som et kundskabsområde, der giver individet mulighed for begrundet stillingtagen til mange samfundsforhold med naturfagligt indhold

Arbejdsmetoder, personlige udfordringer og samarbejdsformer organiseres i overensstemmelse med skolens formåls- og målbeskrivelse.

 

Delmål for de enkelte klassetrin:

 

7. klasse

• Fysikkens og kemiens verden

• Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

• Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

• Arbejdsmåder og tankegange

 

8. klasse

• Fysikkens og kemiens verden

• Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

• Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

• Arbejdsmåder og tankegange

 

9. klasse

• Fysikkens og kemiens verden

• Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

• Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

• Arbejdsmåder og tankegange

 

Billeder