Århus Friskole er en privatskole. Derfor har vi lidt videre rammer i forhold til undervisning, fagplan, timeantal osv. Men vi skal samtidig - som der står i Lov om Frie Grundskoler - leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og vores elever går op til Folkeskolens Afgangsprøve, dog ikke i kristendomskundskab, i slutningen af 9. klasse.

I de enkelte fag arbejder vi overordnet ud fra folkeskolens "fælles mål", men har valgt at supplere med vores egen læseplan.

Læs fagbeskrivelser for de enkelte fag her

Se herunder, hvornår eleverne har/får de forskellige fag ...

<><></></>

 

Bh.kl.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Eksamen

Dansk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Matematik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Engelsk

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Tysk

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

Natur/Teknik

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

Fysik/Kemi

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Historie

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

Geografi

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Biologi

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Musik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Billedkunst

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

(religion)

 

Faget er integreret i skolens øvrige fag

 

 

 

%