Fritidsordningen


Grundholdning

Vores grundholdning i det daglige arbejde er, at fritiden er børnenes fritid og derfor primært er præget af deres egne aktiviteter. Vores opgave er at organisere en hverdag, der er præget af om-sorg, hjælp til at blive selvhjulpen, opmærksomhed og med mulighed for aktiviteter.

Vi vægter

Vi vægter, at det er et rart sted at være med nærvær, hvor vi ser og hører børnene, og hvor der er tid og rum til humor. Vi sætter det sociale samvær, trygheden og legen i højsædet.

Vores hensigt

Vores hensigt er at skabe optimale muligheder for børnenes aktiviteter både ved at skabe de nødvendige fysiske rammer, men også ved at indgå aktivt i de sociale sammenhænge børnene er i og sikre, at der er fysisk og psykisk plads og rum til alle. Det kan også være, at barnet har behov for hjælp til at knytte venskaber, opdage egne stærke sider eller hjælp til at forstå sammenhænge og tackle vanskelige situationer.

Samtidig bliver samarbejdet med skoledelen nødvendigvis også tættere. SFO bruger de samme faciliteter som skolen, og vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem lærere og SFO.

 

<

 

Dagens gang

Morgenfritter er i tidsrummet fra kl. 7.30 – 8.30.

Fritidsordningen åbner kl.12.00.

Mellem klokken 12.00 og 14.00 er SFO kun for børnehaveklassen og 1. klasse.

Når Blå Gruppe har fået fri fra skole, kl. 14.00, er fritidsordningen åben for Blå.

Vi holder samling hver dag kl.14.30, hvor vi spiser lidt frugt, rugbrød og pålæg. Dette er en stille, hyggelig stund, hvor der bliver tid til lidt snak og højtlæsning.

Hver dag vil vi voksne i fritidsordningen spørge børnene, hvordan de kommer hjem, hjælpe med legeaftaler, besvare vigtige telefonopkald, samt sende af sted på de aftalte tidspunkter.

Klokken 15.10 skal de børn, der skal med, gøre sig klar til 15.26 bussen. Klokken 16.10 er det sam-me procedure mht. 16.26 bussen.

Oprydningen starter så småt kl. 15.30, og alle skal hjælpes ad med at rydde lidt op, så der bliver tid til at tage sig af de sidste børn, så afslutningen på dagen i fritidsordningen, bliver så rar som muligt. SFO lukker kl.16.30.

 

Kontaktpersoner

Der vil til hver klasse være knyttet en person, der er primær kontaktperson i fritidsordningen. Den person skal være ekstra opmærksom på sin kontaktklasse og kan efter behov deltage i forældremøder i den pågældende klasse, samt deltager så vidt muligt i div. lejrophold med sin kontaktklasse.

 

Lokaler

Fritidsordningen og skolen har som nævnt fælles lokaler, men til de mindste børn bruger vi primært Gult fællesrum samt bh.kl. og 1.kl. (Det er hjertet af fritidsordningen).

Til de lidt større børn bruger vi Blåt fællesrum samt 2., 3. og 4.kl. lokalerne. Vi lukker klasseværel-serne af kl.16.00.

Vi benytter os også af skolens store udearealer med forskellige aktiviteter.

 

Alle børnene ved, at man skal blive på skolens grund, indtil man skal hjem. Når de har fri, er der ingen børn, der må gå over vejen uden voksne, medmindre vi har aftale med forældrene.

SFO har kun en lille smule skiftetøj til rådighed til nødstilfældene. Så barnet skal have en pose med skiftetøj stående i sit rum. Sørg i øvrigt for at have navn i alt barnets tøj, det gør det meget nem-mere for alle parter også i tilfælde af glemt tøj.

 

Samarbejde mellem fritidsordning og forældre

Det er vigtigt at snakke sammen i dagligdagen, så derfor er I som forældre altid velkomne til at være med i det, der nu foregår eller være med under samling og snakke med os, børnene eller hinanden. Ligeledes vil kontaktpersonen til bh.kl. være med til de første forældremøder for at kunne informere eller svare på spørgsmål.

Har I som forældre behov for et møde om jeres barn eller et specifikt problem, kan I henvende jer til klasselæreren eller kontaktpersonen i SFO.

 

Kommunikationsbog

 

Vi har i fritidsordningen en bog, hvori I kan skrive meddelelser til os, hvis jeres barn f.eks. hentes af andre eller selv skal tage bus. Det giver en god sikkerhed i starten.

Man kan fx skrive på tavlen "se bog", hvis der en dag er en meddelelse til os i bogen.

Det er nemt for os hvis bogen ligger i barnets skoletaske, så vi ikke skal rende rundt og lede efter den.

Husk at skrive telefon nummer i bogen, det gør det lettere.

Vi kigger ikke normalt i bogen, så barnet skal huske på at sige det til os, hvis der er nogle vigtige meddelelser til os en dag.

 

Tavlen

Når I afleverer jeres barn skrives på tavlen hvornår og hvordan de kommer hjem. Hvis I selv henter jeres barn, vil vi bede jer om at krydse jeres barn af på tavlen, da det er vores mulighed for at se, hvem der er gået hjem og hvordan.

 

Legeaftaler

Det er en god idé, at børnene leger så meget som muligt hjemme hos hinanden, men vi ser helst at legeaftalerne er etableret på forhånd hjemmefra evt. aftenen før, eller når den ene/begge bliver hentet.

 

 

Ferier

 

Fritidsordningen har lukket i alle skoleferier på nær den første og sidste uge af sommerferien. I disse uger tager vi ofte på tur, så man skal påregne at børnene skal være her inden kl.10 og er tilbage fra en evt. tur tidligst kl.15.

 

I de to uger i sommerferien har fritidsordningen åbent fra 7.30 til 16.30.