Festugeoptog


Velkommen


 

Århus Friskole ligger i Stavtrup lidt uden for Århus, tæt ved Brabrand Sø. Vi er en af landets ældste lilleskoler med en nu 60-årig historie. 

En lilleskole er en skoleform, der dækker over forskelligt, bl.a. en lav klassekvotient og en vægtning af de kreative fag. Vi er ca. 200 elever på skolen. Derudover er der 30 ansatte på skolen - lærere, SFO-ansatte, ledelse etc.

Vores skole er delt op i tre grupper; Gul gruppe,  Blå gruppe og Rød Gruppe. Læs mere om grupperne her.

 

Madordning

På skolen har vi en madordning. Det betyder; frisklavede, kolde, lune eller varme retter hver dag, brød, grøntsager og frugt.

Lars Kok er køkkenchef, og børnene hjælper på skift til med at kokkerere.

En enkelt gang i mellem, hvis børnene fx. skal på tur, Lars er på kursus eller andet lige laver om på hverdagen, står den på madpakker hjemmefra.

Den resterende udgift, ud over det månedlige tilskud på 333 kroner til madordningen, er inkluderet i skolepengene.

 

 

Forventninger

Ligesom I helt sikkert har en masse forventninger til os, så har vi også en masse forventninger til jer.
Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.
Hvis I melder jeres barn ind på Århus Friskole, forpligter I jer samtidig til:

  • At holde sig orienteret på Skoleintra.
  • At deltage i forældremøder.
  • At deltage i andre forældrearrangementer fx. hyttetur, juleafslutning, praktikfremlæggelse m.m.
  • At deltage i en arbejdslørdag min. en gang om året.
  • At deltage i forælderengøringen en gang om året sammen med de andre forældre i dit barns klasse. Har man børn i flere klasser, har man fornøjelsen af det antal forældrerengøringer, som man har børn.
  • At holde dig orienteret om bestyrelsens arbejde og deltage i skolens generalforsamling.
  • At være forældrevikar – måske 2-3 gange i et helt skoleliv.
  • At give besked om barns sygdom og væsentlige forandringer i familien, der har betydning for barnet.
  • At afholde jeres ferier med jeres børn efter skolens ferieplan