Naturfaget Mål og Beskrivelser

Naturfaget bygger på erfaringer fra Natur & Teknik undervisningen i 1. til 6.klasse samt fra den fag-faglige Geografi, Biologi og Fysik-Kemi undervisning i 7. til 9. klasse og undervises af biologi, geografi og fysik kemi lærerne i fællesskab.

Naturfaget er et vedkommende fag. Kerneindholdet er det, der er tidens og klodens udfordring nu: Klima og miljø overvejelser sat overfor de teknologier, der har båret vores civilisation frem over de sidste århundreder og de nye teknologier, det er helt nødvendigt at få opfundet og sat i funktion nu. 

Hvad er status for og hvordan kan det lade sig gøre at afbøde de mange områder, hvor mennesker, dyr, planteliv og natur har taget skade. 

Gode dele af året samarbejder de tre enkelt fag: geografi, biologi og fysik-kemi om at afdække naturfagets områder. Det er f.eks

 

ffoicon1.png

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

– kan fx handle om landbrug, havbrug, algeinnovation, skovbrug eller plastproduktion. 

ffoicon2_0.png

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

– kan fx knytte an til vedvarende kontra ikke-vedvarende energikilder, forurening af atmosfæren eller isolering af boliger.

ffoicon3.png

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

– kan fx knytte an til vandets kredsløb, global drikkevandsforsyning, klimatilpasninger og spildevandsudledning.

ffoicon4.png

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

– kan fx knytte an til ftalater, røgrensning, kødproduktion, industrielle symbioser eller transport.

ffoicon5.png

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

– kan fx knytte an til solindstråling, mobiltelefoni, a-kraft, rumrejser, cancer eller baggrundsstråling.

ffoicon6.png

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

– kan fx knytte an til robotteknologi, bioteknologi eller fødevareteknologi.

Eksempler på andre fællesfaglige fokusområder kan være:

Jorden og livets udvikling: Kan fx knytte an til evolution, pladetektonik, udforskning af rummet og naturvidenskabelige teorier om tilblivelsen af Jorden og Universet.

Klimaforandringer: Kan fx knytte an til global opvarmning, klimatilpasninger og fremtidens bæredygtige byer.

På rejse i rummet: Kan fx knytte an til raketmotorer, klimazoner, Newtons love, kroppens fysiologi og næringsbehov eller spildevandsrensning.

 

Vi har med Naturstationen fortsat usædvanligt gode rammer for naturfaget. 

Skolens grund samt placeringen tæt på skov, sø og eng samt den gule bus lige ved hånden tæller samlet op til et kæmpe Hurra!

9.klasse på svampejagt nær Silkeborg
9.klasse på svampejagt i højlandet nær Silkeborg