Tysk

Vi lever op til Fælles Mål.

Link til Fælles Mål for tysk.

Fælles Mål

Sprog åbner verdener.
Tysk på Århus Friskole sigter efter at åbne verden, at give mod til at turde bruge sproget på
den videre vej i livet.


I tyskfaget gemmer der sig en masse læring om et historisk, kulturelt og sprogligt slægtskab
med Danmark. At få øjnene op for dette er stort at få med sig fra faget.

 

Tysk er for alle.
For os er det vigtigt at eleverne aktiveres og er deltagende. Derfor er det afgørende med et
trygt læringsfællesskab og en uformel tone, hvor vi hjælper og støtter hinanden og ikke mindst tør lave fejl. 

At undervisningen er alsidig og afvekslende er også afgørende for at alle kan få gode
oplevelser med faget.

For nogle kan tysk, som andet fremmedsprog, kræve noget ekstra.

Stavemåde og udtale volder besvær og her bliver vanskelighederne tilgodeset gennem sænkede krav og
differentieret opgaver.


Tysk kan også være sjovt
Spil, bevægelse, musik, film, tegning, rollespil, u.s.w. er en del af den tyskfaglige palette.
Og hvis læringsfællesskabet er godt, kan selv grammatikken, være tilfredsstillende at få
afkodet. Ligesom da man endelig fik fat i at dividere eller knækkede læsekoden.