Arbejdsdage

Bestyrelsens bygge- og vedligeholdelses udvalg BOVU afholder en række arbejdsdage i weekender hvert år. 

Det er obligatorisk at deltage en arbejdsdag pr forælder pr skoleår. I forbindelse med større byggerier har der været afholdt sommerferie teltlejr på skolen for de, der har ønsket det.

Salen, Musikhuset og skolens hovedbygning med lærerværelset i midten er alle bygget/ renoveret med betydelig forældredeltagelse. 

 

Opgaven på arbejdsdagene er at reparere og vedligeholde skolens bygninger og udeområder samt at støtte op om anlægsprojekter, hvis det er muligt. Arbejdet foregår typisk i mindre grupper, som man tilmelder sig efter lyst. Undervejs er det muligt at blive orienteret i mange af skolens forhold, da dette arbejdsforum er et fortrinligt sted at mødes med forældre fra andre klassetrin. Der er håndværksopgaver i et vidt spænd af sværhedsgrad. 

 

Vinter og forårsklargøring samt trimning af græs, buske og træer er ofte på programmet. Der etableres altid et madhold, der køber ind og laver frokost og eftermiddagskaffe til alle. Teenagere vælger ofte at stemple ind på madholdet, hvilket er glimrende for de er huskendte i køkkenet.

Børn er velkomne og der er ofte gode opgaver for børnene at stå for eller deltage i i kortere eller længere tid, omend det ikke er børnefokus’et, der er dagens primære. 

 

Over de sidste år har forældre mm udskiftet store dele af skolens tage. Dette arbejde kører videre nogle tage endnu.

Tilmelding til dagene foregår pr doodle. Linket hertil formidles gennem skoleintra eller fredagsbrev. Evt senere ændring af tilmelding kan man selv lave samme sted.

Info-mail om arbejdsdagens opgaver, evt ønske om at nogen kan medbringe eller supplere med bestemt værktøj sendes til dagens deltagere ca. en uges tid før på forældreintra.

 

I skoleåret 2021-2022 ligger arbejdsdagene 

 

18. – 19. september 2021,

23. – 24. April og

30. April – 1. Maj 2022.