Inklusion – Hjælp og støtte

Grundpillerne for vores daglige arbejde på ÅF er fællesskab og et godt børneliv.  For alle voksne og i alle sammenhænge er social og faglig trivsel omdrejningspunktet. Vi arbejder i klasser, på tværs, med projekter, praktikker, i køkkenet, udenfor, indenfor, oppe og nede.

 

Der er altid musik et eller andet sted. Børn må være overalt og de voksne er tilgængelige for hjælp og trøst, hvis det er nødvendigt.

Et børneliv med masser af muligheder og frihed, som mange børn trives rigtig godt i.

 

For nogle børn med særlige behov er Århus Friskole en attraktiv skole, i kraft af sin størrelse og overskuelighed

– for andre børn kan projekter, emner på tværs og den store frihed mm være svære at overskue.

Til børn, der har brug for ekstra støtte, tilbyder vi specialundervisning. Når skolen skønner, at et barn har behov for specialundervisning, indstilles det til kommunens Pædagogisk, Psykologiske Rådgivning (PPR). Skolen og forældrene kan bede skolepsykolog, læsekonsulent eller talepædagog om råd og vejledning.

 

På baggrund af skolens og PPR´s vurdering af behovet, ansøger skolen om tilskud fra undervisningsministeriets pulje til specialundervisning.

Denne pulje er begrænset, så skolen bidrager også med egne midler, for at forøge indsatsen på området.

 

Vi organiserer vores arbejde omkring inklusion i et team, bestående af en inklusionskoordinator og skolens specialpædagoger.

Vi arbejder sammen omkring børn og familier, der har brug for ekstra støtte, både i kortere perioder og i længere forløb.

Vi arbejder i klasserne, i mindre grupper og med enkelte børn.Et arbejde der helt selvfølgeligt foregår i samarbejde med alle skolens ansatte og forældrene.