Århus Friskole ligger i Stautrup lidt uden for Århus, tæt ved Brabrand Sø. 

Vi er en af landets ældste lilleskoler med en nu 68-årig historie. 

Vores skole er delt op i tre grupper; Gul gruppe,  Blå gruppe og Rød Gruppe. Læs mere om grupperne her.

En lilleskole er en skoleform, der dækker over forskelligt, bl.a. en lav klassekvotient og en vægtning af de kreative fag. 

Vi er ca. 200 elever på skolen. Derudover er der 30 ansatte på skolen – lærere, SFO-ansatte, ledelse etc.