Bestyrelsen

Bestyrelsens primære opgave er den overordnede ledelse af skolen, som ansvarlig for skolens drift og økonomi. Med andre ord er bestyrelsen medansvarlig for skolens eksistens, hvor der via dialog og demokratiske processer arbejdes for skolens værdigrundlag og mål.

Bestyrelsen på Århus Friskole er forældrevalgt på den årlige generalforsamling i april og består af 7 medlemmer, samt to suppleanter. Mindst 6 medlemmer vælges ud af forældrekredsen.
På generalforsamlingen vælges der hvert andet år også en tilsynsførende til varetagelse af ministerielle tilsyn.

Vi holder ca. ni bestyrelsesmøder om året. På møderne deltager også skoleleder, souschef, SFO – leder og tillidsmand eller andre medarbejdere efter relevans. Herudover arbejdes der i udvalg, som på forskellig vis understøtter skolens behov og interesser. Eksempler på udvalg er: Sikker Skolevej, Fundraising, Rengøring, Inventar, Bygge- og Økonomi udvalg.

Vi har på Århus Friskole valgt, at generalforsamlingen er en aften i friskolens ånd, fuld af musik og gode pædagogiske debatter. Generalforsamlingen starter med, at 7. klasse spiller cubanske, afrikanske eller brasilianske rytmer og sælger lækker mad, hvor overskuddet går til deres 8. klassetur.

I løbet af Generalforsamlingen vil der være mulighed for at gå i dialog med de ansatte om det, de har skrevet i den årlige pædagogiske rapport. Skolens tilsynsførende fortæller levende om, hvordan vedkommende oplever skolen og bestyrelsen fremlægger den årlige beretning.
Alt i alt er generalforsamlingen oplevelsesrig, ligesom dagligdagen på Århus Friskole.

Bestyrelsen på ÅF  

Valgt 2020 – Sidder til 2022

  • Karl Skov-Hansen
  • Dorthe Fynsbo
  • Thorbjørn Munck-Alstrup

Valgt 2021 – sidder til 2023

Suppleanter valgt 2021 – vælges for et år