Vi har i SFO’en et ”årshjul” med angivelse af forskellige temaer i forskellige perioder af året. Disse temaer ligger til grund for mange af vores daglige aktiviteter.

Hvert år i skolestarten har SFO-medarbejderne en stop-op dag, hvor temaerne og de pædagogiske forløb for året planlægges og sættes ind i et årshjul. Dette skaber et overblik over årets gang og vi koordinere dem således de ikke kollidere med store projekter i skoledelen. I vores daglige pædagogiske arbejde bruger vi i høj grad årshjulet til at skabe fokus på de aktiviteter vi igangsætter så vi sørger for sammenhæng mellem dagene og skaber derved forudsigelighed hos børnene.

Vores planlægning tager et naturligt afsæt i børnene og hvad vi fornemmer de er optaget af og selvfølgelig, hvad de enkelte medarbejder er drevet af, af pædagogiske interesser. Vi tilgodeser børnene, så vi sikre os at der kommer til at være noget som taler til alle aldre, til de kreative børn, til de naturglade børn, de motoriske glade børn osv. 

Aktiviteter i SFOen:

Årshjul

– Rollespilsuge

Trivselsgrupper

– kunstugen

Skærmtid

– Klassepædagog

 

Kreative værksteder, brætspil og leg i SFO

I SFO’en er det vigtigt for os at børnene får lov til at dyrke den frie leg. Derfor er aktiviteter som spil, fælles leg og kreative projekter noget der igangsættes og opstår i hverdagen som sideløbende tilbud til børnene.

At skabe forskellige rum hvor børnene har mulighed for at udfordre, udforske og udvikle sig selv prioriteres højt.