Fagbeskrivelser Delmål Slutmål

Forslag:

Til alle disse fag er der lavet links til Fælles Mål på Emu – herunder.

 

Lav evt en kortere beskrivelse af hvad der kendertegner faget her på Århus Friskole. Klik f.eks Idræt.

 

Få dette med på næste side:

Vi når delmålene i en anden rækkefølge og timing end beskrevet i Fælles Mål.

 

Vi lever op Fælles Mål.

 

Her er Link til Fælles Mål.