Gul Gruppe

LilleGul er den første gruppe, man bliver tilknyttet, når man starter som børnehaveklassebarn på Århus Friskole.

LilleGul består af børnehaveklassen og 1. klasse. Første skoledag får hvert børnehaveklassebarn tildelt en legesøskende fra 8. klasse, som bliver deres store-hjælper til frokost og i omsorgssituationer. De små har deres legesøskende på skolen i to år, altså indtil de store går ud af 9. klasse. De spiser sammen hver dag ved deres faste bordhold, som består af legesøskende fra både børnehaveklasse, 1. 8. og 9. klasse.

 

I forbindelse med frokost hjælper de store de små med at udføre dagens arbejdsopgaver, som bl.a. består af borddækning, opvask, rengøring af klasser samt fællesrum osv. Udover det daglige samvær til spisning, i frikvarterer eller til fælles højtlæsningstimer tager børnene i LilleGul og deres legesøskende sammen på lejr til Møgelø i efteråret. I løbet af foråret er der klasse- eller LilleGul-lejr.

 

 

Leg: Her kommer vi bh 1. 8. og 9. kl = Gul gruppe 1
Spisning i fællesrum

I LilleGul arbejder vi med bogstavindlæring, begynderlæsning og børnestavning. Vi laver  fællesskabende aktiviteter og etablerer gode og trygge rammer for at gå i skole.

Vi ønsker at udvikle et klassemiljø, der bl.a. bærer præg af en glæde ved at gå i skole, at der er plads til alle, og at man kan samarbejde på tværs af køn, klasser, venskaber og kulturer. Det gør vi bl.a. ved faste strukturer og morgenritualer, som skaber opmærksomhed på hvert enkelt barn, børnemassage, fordybelse samt løbende samtaler om godt kammeratskab. Derudover har vi forskellige fokus i løbet af året, hvor vi bl.a. arbejder med bæredygtighed, specifikke trivselsemner, krop og grænser, juleværksteder, optog osv.

Bh. og 8. klasse august 2019
BH de store læser 2

Hvert andet år er temaet cirkus. Vi arbejder ud fra en legende og eksperimenterende tilgang til cirkus. Børnene vælger selv, hvad de vil fordybe sig i, og de er store medspillere i at lave cirkusforestillingen til sidst. De tilegner sig viden om cirkusliv, dygtiggør sig i færdigheder som f.eks. jonglering eller et-hjulet cykel, og så øver de sig i at stå frem på en scene, når de til slut viser deres forestilling for hele skolen, som altid er verdens bedste og opbakkende publikum. 

Det år, der ikke er Cirkus LilleGul, dykker vi ned i et andet fælles emne. Det kan fx være et specifikt lands natur, kultur, klima, børneliv m.m. Vi har b.la. arbejdet med et dyreemne, eller lande som Tanzania, Indien, Grønland m.fl. 

I børnehaveklassen er der tradition for fødselsdagsbesøg, og hver elev får i løbet af året besøg af deres klassekammerater i skoletiden. Det en stor oplevelse at få sine klassekammerater hjem til sig, og noget man glæder sig til. Vores erfaring er, at der med fødselsdagsbesøgene bliver åbnet op for at lave legeaftaler på kryds og tværs. Efter at have været hjemme hos sine klassekammerater er det ikke lige så “farligt” at komme der igen, og pludselig kommer drengene på besøg hos pigerne og omvendt. Før hvert besøg vil klassen lave en fødselsdags-t-shirt til fødselaren, som alle de andre børn sætter deres præg på. Da vi på skolen har en bus, kan vi komme på besøg hos alle – ligegyldigt hvor man bor.

Gul gruppe er de fire klasser: Børnehaveklassen, 1. klasse, 8. klasse og 9. klasse.

Gul gruppe har ind i mellem projekter sammen. Gul gruppe er på Lejrskole sammen på Møgelø i efteråret. De fire klasser spiser sammen dagligt.