SFO: Åbningstider og praktisk Info

Friskolens pasningsordning opstod i 1986 da en forældre tog initiativet til at give børnene mulighed for samvær efter skoletiden, på skolen. Se Anne Corderos afsnit SFOens historie

Vi er 5 fastansatte pædagoger i SFOen. Derudover har vi støttepædagoger til at støtte børn med særlige behov.

Dette varierer fra år til år.

Åbningstider

Der er morgenåbning i SFO’en fra 7:15 – 8:30

Skoleundervisning starter 8:30 og SFO’en tager over efter endt undervisning.

SFO’en lukker alle dage kl. 16:30.

Vi serverer et eftermiddagsmåltid “samling” kl. 14.00.

 

FERIEPLAN 2022-2023:  

 Skolestart:         mandag den 8. august 2022
Efterårsferie:      lørdag den 15. oktober til søndag den 23. oktober 2022
Juleferie:           onsdag den 21. december 2022 til tirsdag den 3. januar 2023
Vinterferie:        lørdag den 11. februar til søndag den 19. februar 2023
Påskeferie:         lørdag den 1. april til mandag den 10. april 2023
1. maj:                  mandag 1. maj 2023
St. Bededag:       fredag den 5. maj 2023 
Kr. Himmelfart: torsdag den 18. maj til søndag den 21. maj 2023
Pinseferie:         lørdag den 27. maj til mandag den 29. maj 2023
Grundlovsdag:  mandag den 5. juni 2023
Sommerferie:    lørdag den 24. juni 2023 – søndag 13. august 2023
De nævnte dage er inklusive.
Eleverne møder først onsdag den 4. januar efter juleferien, 
fordi vi har 2 lørdage med mødepligt til høstival og fastelavn.

 

Overblik

I dag er der omkring 210 elever på skolen. Heraf er der lige over 100 børn i SFO’en.

SFO’en dækker børn fra bh.klasse – 4. klasse.

SFO’en er opdelt i to grupper – Lillegul gruppe med bh.+1.kl. og Blå gruppe med 2., 3. og 4.kl. 

SFOen deler lokaler med skolen:

  • Lillegul SFO har base i bh. og 1.klasse samt lillegul fællesrum og – SFOrum.
  • Blå SFO har base i 2., 3. og 4.klasse samt Blå fællesrum og – SFOrum (Helles rum)