SFO: Åbningstider og praktisk Info

Friskolens pasningsordning opstod i 1986 da en forældre tog initiativet til at give børnene mulighed for samvær efter skoletiden, på skolen. Se Anne Corderos afsnit SFOens historie

Vi er 5 fastansatte pædagoger i SFOen. Derudover har vi støttepædagoger til at støtte børn med særlige behov.

Dette varierer fra år til år.

Åbningstider

Der er morgenåbning i SFO’en fra 7:15 – 8:30

Skoleundervisning starter 8:30 og SFO’en tager over efter endt undervisning.

SFO’en lukker alle dage kl. 16:30.

Vi serverer et eftermiddagsmåltid “samling” kl. 14.00.

 

Ferieplan 2021-22

 Skolestart:          Mandag den 9. august 2021

Efterårsferie:     Lørdag den 16. oktober til og med søndag den 24. oktober 2021

Juleferie:            Lørdag den 18. december 2021 til og med tirsdag den 4. januar 2022

Vinterferie:        Lørdag den 12. februar til og med søndag den 20. februar 2022

Påskeferie:        Lørdag den 9. april til og med mandag den 18. april 2022

St. Bededag:     Fredag den 13. maj 2022

1.maj:                 Søndag 1. maj 2022

Kr. Himmelfart: Torsdag den 26. maj til og med søndag den 29. maj 2022

Pinseferie:         Lørdag den 4. juni til og med mandag den 6. juni 2022

Grundlovsdag:  Søndag den 5. juni 2022

Sommerferie:   Lørdag den 25. juni 2022 – og med søndag 7. august 2022

Mødedag efter jul er altså onsdag den 5. januar.

De to lørdags skoledage i forbindelse med Høstival og Fastelavnsfest spiller ind her.

De nævnte dage er inklusive.

 

Ferieplan 2022-23

 

 

Overblik

I dag er der omkring 210 elever på skolen. Heraf er der lige over 100 børn i SFO’en.

SFO’en dækker børn fra bh.klasse – 4. klasse.

SFO’en er opdelt i to grupper – Lillegul gruppe med bh.+1.kl. og Blå gruppe med 2., 3. og 4.kl. 

SFOen deler lokaler med skolen:

  • Lillegul SFO har base i bh. og 1.klasse samt lillegul fællesrum og – SFOrum.
  • Blå SFO har base i 2., 3. og 4.klasse samt Blå fællesrum og – SFOrum (Helles rum)