Fester

Den sidste lørdag i august er der altid Høstival på Århus Friskole. Det er en festlig skoledag, der starter kl. 13 med 8. klasses samba-velkomst. Det vil være en stor hjælp, hvis I hjælper jeres barn hen til den store scene i god tid.

Der har været Høstival på Århus Friskolen siden midt i 70 érne. Det er 8. klasse, deres forældre og ansatte, der arrangerer festen. Overskuddet går til 8. klasses store rejse.

Høstivalen er ikke kun en fest for nuværende elever, ansatte, forældre og familier, venner m.fl. men det er i lige så høj grad en fest og et mødested for tidligere friskolefamilier og venner og venners venner m.fl. F.eks. har foreningen ”Friskolens Venner” en oldebar, hvor forældre helt tilbage fra 70érne mødes. Det er også Friskolens Venner, som hvert år til Høstivalen arrangerer, at de elever, som gik ud for 10 år siden, bliver inviteret til jubilæum om formiddagen, hvor de fortæller om, hvad de laver nu. Dette møde er meget betydningsfuldt for skolen, da det giver en unik mulighed for at kunne følge de gamle elevers videre færd.

Stor tak til Friskolens Venner, 8. klasse, deres forældre og alle I andre.

Danse Battle Mikkel Maria
Danse Battle Høstival 2019
FRa Høstival scenen 2019
Klasse orkester Høstival 2019

Fællesdanse  – tekst