Rød gruppe – 5. 6. og 7.klasse

Skiftet fra Blå til Rød siges at være det mest dramatiske skift i skolelivet. I Rød gruppe er der nye temaer på spil, store forandringer med kroppen og psyken sætter sit præg på skolelivet.

 

Man kan sige at Blå gruppe er en tid med stabilitet, leg og den vigtige introduktion til fællesskabets opgaver. Rød derimod er præget af omskiftning. Forandringerne giver andledning til ny venskaber og mere selvbestemmelse. Mange begynder løsrivelse fra forældrene, og kriser, både personlige og i venskaber, dukker op og fylder meget.

7.kl LAVER MAD M KARIN
Nora med Verden

I Rød bruger vi hvert år tid på projektarbejde og praktik, vi forholder os gradvist mere til samfundsanliggender, etik, lighed mellem mennesker, politik, følelser, seksualitet, konfliktløsning, demokrati mm. Nye fag kommer til; fysik, biologi, geografi, og undervisningen foregår i højere grad med IT. 

Mad udendørs

I Rød opfører vi en stor musical hver 3 år.

Vi tager på en lejr i København, også hver 3. år og 7. klasse er på en garanteret uforglemmelig lejr i Ålestrup, hvor de underviser voksne udviklingshæmmede.

7 klasse står også for deres første store fest, nemlig fastelavnsfesten som skaffer midler til deres rejse i 8.

Idræt 5.kl 2020
Idræt i salen
Håndværk Design 5.kl
Håndværk og Design

 

Flere fotos – findes der nutidige fotos på tværs af klasser? Fra efteråret f.eks?