Der er mange traditioner på Århus Friskole. De bringer børn i forskellige aldre sammen i møder, i leg, i undervisning, arbejdshold, madlavning, rengøring, værkstedsfærdighed, lejre, optog og fester. Traditionerne er fordelt hen over året og er sammen med skolens størrelse ( lilleskole ) vigtige brikker for sammenhængskraft, ro og overskuelighed i skoledage, der rummer spontanitet og variation.

Helskole 2018
Helskole 2001
Helskole 1994
Helskole 1990-91
Helskole 1986
Helskole 1974
Helskole 1957