Praktik fra 3. – 7. klasse

Århus Friskoles brev til Praktikstederne:

“Til praktikstedet

Det er et led i skolens målsætning, at børnene fra et tidligt tidspunkt -d.v.s. fra 3. klasse – kommer ud og prøver at være på en arbejdsplads.

Dels for at finde ud af, hvad andre mennesker arbejder med, mens de selv er i skole, dels – for de ældstes vedkommende – at give dem bedre muligheder for at vurdere egne forudsætninger og forholdene i de erhverv, som de er interesserede i.

Vi lægger stor vægt på forberedelse og efterbehandling af praktikperioden. Børnene skal skrive dagbog under praktikopholdet, og efter praktikken skal de skrive rapport, som de skal fremlægge for forældre, elever og lærere.

Vi forventer, at børnene deltager i arbejdet på praktiskstedet på lige fod med det øvrige personale i det omfang, det er muligt. Så vidt muligt kommer klasselæren på besøg i praktikperioden.

Skolen er dækket ind med hensyn til forsikringer, og henvendelse om eventuelle skader, som vore elever forvolder, bedes omgående ske til skolen.

Tak fordi I vil tage en af vore elever i praktik.

Med venlig hilsen (Klasselæreren)

Elevens navn

Klassetrin

Undertegnede forældre til (barnets navn) erklærer herved, at jeg er indforstået med, at min søn/datter er i praktik hos dig/Jer.”

Praktik i Blomsterbutik
b2srZgnITYufPhaVMP2sZw_thumb_1940
Praktik i Søstrene Grene

Folkeskolepraktik i 6.klasse

Der mangler fotos i HM’s artikel

Artikel i Pædagogisk Rapport 2013 

“Af!Hans!Martin!

Som klasselærer i 6. klasse er jeg for tiden midt i at håndtere et gammelt friskolefænomen:  Folkeskolepraktik. Så det falder naturligt at lade mit bidrag til dette årsmagasin handle om  denne særlige ordning.  

Folkeskolepraktik er et levn fra de dage, hvor friskolebørn vidste meget lidt om den  almindelige danske folkeskole. Forestillinger om folkeskolen som et ikke!hyggeligt,  autoritært fængsel med ubehagelig strenghed og disciplin og forestillinger om folkeskolen  som en skole med en masse fagfaglig undervisning og superdygtige elever. På samme tid et  mereværd og et mindreværd. Og så var det jo sådan for 20!30 år siden, at friskolebørn  boede spredt udover kommunen, og deres nabobørn og venner fra vejen gik på den lokale  folkeskole, så de havde samtidig folkeskolebørn tæt inde på livet.   

Kloge folk på Friskolen fik så den glimrende idé at etablere en folkeskolepraktik; for  at lade afprøve de forestillinger friskolebørnene havde og for at styrke de relationer,  børnene havde i deres nærmiljø. Og hvor praktikken på de øvrige klassetrin varede i en uge,  varede den i 6. klasse to uger. Og sådan er det stadig; to ugers folkeskolepraktik i 6. klasse.  At folkeskolepraktikken foregår på 6. klassetrin er også velvalgt; her er børnene stadig ret  smidige i deres identitetsdannelse, gode til at forholde sig og gode til at opleve nyt.     

Og succeshistorierne er mange. Spørger man gamle elever, der har forladt skolen for 10!20! 30 år siden, så kan de alle huske deres folkeskolepraktik. De fleste husker det som et både  udfordrende, spændende og givende forløb.   

Og traditionen lever endnu, med den lille forskel at vi nok bør omdøbe folkeskolepraktik til  skolepraktik. Det er nemlig blevet mærkbart sværere at få folkeskoler til at være værter for  denne praktik. En del af forklaringen er, at kontakt til folkeskoler i dag er blevet meget mere  formel; al kommunikation går gennem kontoret og mere eller mindre begejstrede  administratorer, som kan vælge at se vores ordning som ubelejligt ekstraarbejde. Derfor er  4 børn fra nuværende 6. årgang i praktik på privatskoler i stedet for folkeskoler. I min optik  gør det ikke den store forskel, for at opleve en anden skolekultur synes for mig at være det  vigtigste mål. At forholde sig til andre er at forholde sig til sig selv og det kan lige så godt  være i en fremmed privatskolekultur, som det kan være i en fremmed folkeskolekultur.  

For børnene i 6. klasse er denne praktik en voldsom udfordring, en udfordring på  linje med konfirmation eller 8. klassetur. Og klart nok ! det er da en stor opgave, vi stiller  dér, især på det personlige plan. Er jeg god nok? Kan jeg følge med i timerne? Er de søde  ved mig? Kan jeg klare at holde mit lille foredrag om Friskolen foran en hel klasse? STORE  udfordringer!  

Og det er fint, vi elsker store udfordringer. Og vi skal jo også gøre os klar til at møde og  aktivt involvere os i en gruppe unge, når vi lige om snart skal på 8. klassetur.  

Så udrustet med bævende hjerte og det lille hjemmefra øvede foredrag om Århus Friskole,  pakker de deres tasker og sover dårligt natten til den første praktikdag på fremmed grund.   

Uha da! Tænk, hvis vi voksne skulle kastes ud på en fremmed arbejdsplads i 14 dage! Der  ville blive nok at forholde sig til.        

Undervejs i praktikperioden besøger klasselæreren børnene på deres praktikskoler.  Hvis jeg kan, dumper jeg ind i en hjemkundskabstime (for det er et fag, mange friskolebørn  ser frem til at opleve) eller et spisefrikvarter i kantinen, hvor Lars Madfar pludselig bliver  omtalt som noget lignende Jamie Olivers storebror.  

Der er ingen tvivl om, at skolepraktikken sætter sving i børnenes tanker og refleksioner;  hvad er en god skole? Hvad er god undervisning? Hvad er god klassekultur? Hvad er en god  elev, og hvad er en god lærer? Vigtige isues og god proces!   

Når børnene så vender hjem fra praktikken, er det ofte med en styrket kærlighed til  Friskolen. Kærlighed til stemningen, musikken, trygheden, lærerne ! og især til Lars  Madfar…  Samtidig har de også kritikpunkter: Hvorfor har vi ikke noget skolebibliotek?  Hvorfor er der mere larm i timerne i vores klasse end i praktikklassen? Nogle børn føler sig  fristet af en masse nye venner og nye muligheder og overvejer et skoleskift, og det er fint! I  hvert fald er det en styrkende oplevelse at have klaret udfordringen, en erfaring, der giver  mod og selvbevidsthed, og det er jo der, vi skal hen!  

Det jeg glæder mig allermest til, når min klasse kommer hjem (ja, det hedder vel  ”hjem”…) er, at høre deres historier, hvad de har oplevet, og hvad der har givet dem nyt syn  på skolegang. Mit arbejde består især i at sørge for, at de kan dele deres erfaringer i klassen  og i at tematisere de vigtigste forskelle på Friskolen og andre skoleformer.  

Skolepraktik er en god opfindelse. Den burde være mere udbredt, men selvom vi inviterer til  at gæsteskolerne sender elever i praktik eller bare på besøg hos os, sker det yderst sjældent.  Ærgerligt, for det er godt for alle at opleve nyt, og det er godt at arbejde med at kende sig  selv gennem mødet med andre kulturer om det så er erhvervspraktik, 8. klassetur eller  skolepraktik.”  

Her kan der være en praktikrapport – som vi har fået lov af familien til vise her.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_193e
Praktik som taglægger
Fremlæggelser Cafe Stil