Friskolens venner

Hvem er vi ? 

Århus Friskoles Venner er en støtteforening, dannet omkring Århus Friskole i Stautrup.

Vore medlemmer er især tidligere forældre, lærere og elever – og alle der har interesse for,

hvad der foregår på Århus Friskole.
 
Foreningen er almennyttig og har som formål at støtte skolen og tage initiativ til kulturelle
og pædagogiske arrangementer på skolen eller  i medlemskredsen. Foreningen formidler
oplysninger om skolen og om arrangementer på skolen til medlemmerne. Foreningen formidler
viden og kunnen i medlemskredsen til skolen.
 
Alle, der går ind for formålet, og som betaler kontingent, kan blive medlem af foreningen.

Ollebaren tæt på Lille Scene
Ollebaren tæt på Lille Scene

Sådan begyndte det…
Århus Friskoles venner blev dannet på en stiftende generalforsamling d. 23. maj 1996.

Der blev valgt en bestyrelse bestående af 4 valgte medlemmer og et medlem, udpeget blandt
lærerne på skolen. Desuden deltager to valgte suppleanter i bestyrelsens arbejde.

Gamle elever ved scrapbøgerne
Gamle elever ved scrapbøgerne

Det vil vi
Vi bestræber os på at holde ca. 2 arrangementer om året. Det ene i forbindelse med
vores årlige generalforsamling. – Til de 2 store fester på skolen, ”høstival” og ”fastelavn”
indretter vi en ”ollebar”. Vores overskud herfra går til den arrangerende 7. hhv. 8. klasse
og deres udenlandsrejse.

Tidligere ansatte: Fie og Marianne
Asger Erik Strømberg
Gensyn

Vi vil gerne være et forum for pædagogiske diskussioner. Vi vil gerne fortsat have en
mulighed for at følge med i skolens liv, selv om vi ikke længere har direkte tilknytning
til skolen, og vi vil arbejde for at bevare skolens historie.
 
Vi vil være et forum, hvor mennesker kan mødes, mindes og hygge sig sammen.

Bar Crew 1
Bar Crew 2

Det koster det
Kontingentet er på 125 kr. om året for ordinært medlemskab, 300 kr. for støttemedlemsskab.
For kontingentet får du tilsendt invitationer til vore arrangementer og til fester på skolen.
Du får gratis adgang til arrangementer som vi opkræver entre til. For støttemedlemsskab
får du desuden tilsendt ”pædagogisk rapport” .

Gamle elever
Gamle elever
Ed og Leif

Århus Friskoles Venner er også på Facebook.

Hvis du trykker på Synes godt om på vores Facebook side, kan du følge med, når der er opdateringer. 

KLIK her for at se vores side på Facebook