Århus Friskole – kort fortalt

Århus Friskole er grundlagt i 1952. Skolen bygger på humanistiske og demokratiske principper med afsæt i en antiautoritær pædagogik og har det gode børneliv i centrum. Vores skolekultur er i stadig udvikling. Musik og bevægelse er en central del af skolens liv.

 

Århus Friskoles bestyrelse og skoleleder er ansvarlig for den overordnede ledelse, men skolen er præget af en flad organisationsstruktur med stor medarbejderindflydelse. Forældre deltager aktivt i friskolens hverdag. Det skal sikre en værdifuld ressource for de enkelte klasser, samt et godt fællesskab i forældrekredsen om at støtte og udvikle skolen.


Vi er en lille skole med én klasse pr. årgang fra 0.-9. klasse. Skolen tilstræber klasser med max 22 børn og en ligelig fordeling af drenge og piger.

Eleverne er organiseret i fire grupper. LilleGul (bh.kl., 1. klasse), Blå (2., 3.,4. klasse), Rød (5.,6.,7. klasse) og StoreGul (8.,9. klasse). 
LilleGul og StoreGul fungerer med en ”søskendeordning”, hvor hver af de små får tilknyttet en storebror/søster blandt de store. 
StoreGul og LilleGul har mange overlappende aktiviteter som at spise og tage på lejre sammen.


Vores elever går op til Folkeskolens Afgangsprøve i alle fag (undtagen historie og kristendomskundskab)
Vi prioriterer kreative områder og håndelag højt. Herunder har rytmisk musik og dans en særligt fremtrædende placering.


Skolen har mange og lange traditioner. Af de væsentligste kan nævnes de store fester: Høstival og Fastelavn, 1-2 årlige lejrture, 8. klasses rejse til en fremmed kultur,  juleværksteder, idrætsdag, musicals, Cirkus LilleGul, m.v.


Vi har madordning, der skaber rammer om fællesskab, og hvor der uddelegeres opgaver, som er børnenes ansvarsområder. 
Børnene er på arbejdshold, hvor de hjælper med madlavning, borddækning, oprydning og rengøring på skift.