Musik og Rytmik

På Århus Friskole vægter vi fagene musik og rytmik meget højt, og de er en vigtig og integreret del af skolens fællesskab og kultur.

Vi fokuserer på en stærkt rytmisk baseret musik- og bevægelseskultur, primært uden brug af noder, og det er vigtigt at alle elever oplever at kunne bidrage til fælleskabet, uanset niveau. Musik og dans er et levende sprog, båret af livsglæde og fælleskab, hvor alle kan være med.

 

Inspirationen til meget af det musik vi spiller og danser til, kommer fra lande hvor der stadig er en levende, improvisatorisk musikkultur med masser af trommer, og hvor det rytmiske er i højsædet. På Århus Friskole uddanner vi ikke musikere (selvom mange elever vælger at fortsætte professionelt som voksne) – men vi sigter imod at skabe et stærkt kulturfælleskab, hvor alle børn (og ansatte) kan deltage i musikken, dansen, glæden og samhørigheden.

 

Der er både musik og rytmik på børnenes skoleskema fra 0. – 9. klasse, og vi har 3 musik-uddannede lærere på skolen. Derudover spiller de fleste ansatte et instrument, danser eller synger – en del også i fritiden. Det er med til at skabe en stor opbakning omkring betydningen af musik og bevægelse på skolen.

 

Her er et lille overblik over, hvad der i korte træk sker indenfor musik og rytmik i løbet af et barns skoletid på Århus Friskole – altså udover de ugentlige timer i musik og rytmik:

Når man starter i 0. klasse, er der HØSTIVAL, som er den ene af to årlige skolefester, hvor alle børn på skift optræder for hinanden. Ofte spiller de nye 0. klasses børn et fælles, hjemmelavet nummer sammen med 1. klasse, og det vigtigste er, at alle oplever at det er sjovt at være med. Nogle er lidt nervøse ved at skulle stille sig op på en scene, men overvinder næsten altid genertheden og får en optur! Og ellers får man chancen mange andre gange.

 

Derudover starter man med at have musik – mest tromning og sang – i musikrummet, og rytmik  (bevægelseslege, tromning      og dans) i salen.

I løbet af tiden i Lillegul Gruppe (0. og 1. klasse) er der CIRKUS LILLEGUL, som er børnenes eget hjemmelavede cirkus-projekt. Der er plads til mange forskellige slags cirkus-artister, og det ender op med en forestilling for hele skolen samt forældre, hvor børnene oplever stor opbakning fra publikum.

Maria rytmik BH kl 2020-21
Rytmik i Bh.kl
Calypso Bh.kl 2020-21
Musik i BH.kl

I Blå Gruppe (2. 3. og 4. klasse) er der fortsat både musik og rytmik på skemaet hver uge. Nu tilføjes der flere instrumenter i sammenspilsundervisningen, bl.a. klaver, trompet, bas og guitar – stadig båret af masser af tromning (percussion) og sang, og med vægt på det stærke rytmiske fundament. Det er en vigtig del af undervisningen, at børnene prøver de forskellige instrumenter, og at både drenge og piger spiller trommesæt, synger osv. De fleste numre er fortsat hjemmelavede. I rytmik er der fokus på at både drenge og piger danser og spiller trommer. Der undervises bl.a i ekko-tromning, danse-improvisation og masser af afrikanske sange med dans og tromning til. Puls-træning og periodefornemmelse, samt at kunne LYTTE til de andre elever er i højsædet.

 

I løbet af Blå Gruppe laver børn og voksne også en hjemmelavet MUSICAL, hvor børnene selv  er med til at digte historien, lave kulisser og komponerer musik, tekster og lave danse. Det er et stort projekt, og børnene får mulighed for virkelig at fordybe sig og få stort ejerskab. Til sidst opføres musicalen på skolen for både børn og forældre, og det er en stor oplevelse for alle børnene at have sommerfugle i maven, premiere – og stolthed og glæde over at nå i mål!

I Rød Gruppe (5. 6. og 7. klasse) sker der ofte det, at mange af børnene får et favorit-instrument, men der er stadig masser af mulighed for at rotere og prøve af. I Rød Gruppe er der også et kæmpe MUSICAL-projekt med hjemmelavet manuskript, musik og dans, og ofte sættes mange uger i træk af på skoleskemaet til udelukkende at øve musical. Igen er det en stor optur for børnene at vise musicalen frem for resten af skolen samt forældrene, og tit kan eleverne huske deres egne sange resten af livet!

 

 

I løbet af Rød Gruppe er der mulighed for at være med i skolens store, frivillige bigband. Det er åbent for børn fra 5. – 9. klasse, og som oftest er over 60 børn samlet hver fredag for at øve sammen. I BIGBAND er musikken båret af masser af blæs, kor og percussion, og det kan føles som et kæmpe godstog der kører afsted. De første år man er med, spiller man som oftest sammen i instrumentgrupper med både store og små, og de yngre kan på den måde “læne” sig op ad de større børn musikalsk. Senere – i de ældste klasser – får man lov at synge solo, spille de instrumenter der er færre af eller spille fx guitarsolo. Det er en inspirerende og inkluderende måde at spille sammen med så mange børn i forskellige aldre på samme tid.

 

I 7. klasse er det tid til at begynde at tjene penge til klassens store rejse, som ligger i 8. klasse. I løbet af 7. klasse tager klassen afsted til en masse børnehaver, byfester o.lign. for at spille karnevalsmusik, lave optog med musik og dans, og undervise i sanglege mm.

Corona BIGBAND I SALEN
Corona tid: Bigband øvning i musikrum + sal
Rytmik BIGBAND UDE MARIE JUNCKER
Corona tid: Bigband øvning udendørs

Et af højdepunkterne er Friskolens mangeårige samarbejde med et beskyttet værksted for voksne udviklingshæmmede i Ålestrup i Nordjylland. Her laver 7. klasse i løbet af 3 dage sammen med de udviklingshæmmede et karnevalsoptog med sang, musik og dans, som munder ud i en optræden til den lokale byfest. Det er en kæmpe oplevelse for alle involverede – og fra at være en smule grænseoverskridende for en genert teenager, bliver det et møde med livsglade mennesker, som trods handicap tør danse og optræde for hele byen! Det er et vigtigt kulturmøde, og en øvelse i at lære mennesker at kende, der ikke umiddelbart ligner én selv.

 

I foråret på 8. klassetrin tager klassen afsted på en ca. 4 uger lang rejse, typisk til et tredieverdensland med en stærk musikkultur. Formålet er at møde andre børn og unge og knytte venskaber, udveksle musik og dans og opleve den ligeværdighed, som det fører med. Skolen har bl.a tidligere rejst til Cuba, Brasilien samt en masse forskellige lande i Afrika, f.eks Tanzania, Ghana, Sydafrika og Namibia indenfor den seneste årrække.

Undervejs på rejsen “vokser” og modnes eleverne, og når de kommer hjem ser de ofte tydeligt, hvor rigt et land Danmark på mange måder er. Men der reflekteres også ofte over kulturforskelle, ensomhed og hvilke værdier de forskellige samfund har.

 

I 9. klasse efterbearbejder eleverne deres rejse, og laver et show med musik og dans, foredrag, film eller billeder, og ikke mindst deres overvejelser og reflektioner. Alt i alt fylder 8. klassesturen rigtig meget i løbet af både 8. og 9. klasse, og det er blandt andet med til at inspirere skolens yngre elever musikalsk, åbne op for et større verdensbillede og nedbryde fordomme.

 

I 9. klasse er det også tid til den PÆDAGOGISKE PRØVE, hvor de store elever to og to underviser nogle af skolens yngre børn i rytmik eller musik. Ofte undervises der i f.eks sammenspil eller nogle af de tromme-danse-numre, som blev lært på 8.klassesturen. De store elever underviser tre gange á 30 min., og derefter evalueres og skrives en udtalelse, som fokuserer på alle de positive ting, eleverne har vist. Det er som oftest nogle virkelig flotte og engagerede undervisningsforløb, og udtalelsen bliver brugt til f.eks at søge ind på pædagogiske uddannelser, som medhjælpere i børnehaver, på musikkonservatoriet og meget mere.

Prøven giver eleverne en større pædagogisk bevidsthed, og deres “prøvekaniner” får lov at lære musik og dans fra nogle af de store som de ser op til. Det er virkelig en vigtig og positiv kultur-fødekæde der foregår!

 

Udover alle de forskellige ting, der her er beskrevet, er der mange flere musikalske begivenheder i løbet af en skolegang på Århus Friskole. Nogle er mere spontane; andre er kontinuerlige, som f.eks skolens 60 mand store Bigband som spiller hvert år til skolens fester mm., vores juleafslutninger hvor alle danser rundt om skolen, de 2 årlige skolefester, hvor alle som nævnt optræder for hinanden og ser tidligere elever spille koncerter om aftenen – alle er med til at skabe den særlige Århus Friskole-stemning og kultur, som er baseret på livsglæde og fællesskab.

 

Generelt er skolens grundholdning, at musik og dans er noget, der er i udvikling, og som aldrig må blive “stift” eller kun have ét facit. Det er en måde at være sammen på, og det aller-aller vigtigste er at kunne lytte til hinanden, turde spille forkert, turde få nye idéer og prøve nye ting af, uden af skulle være perfekt. Målet er at kunne (og turde!) glemme sig selv, og give sig hen i musikken og dansen.