SFO – Fritidsordningen

Pædagogiske grundtanker:

 

Århus Friskoles SFO tager sit pædagogisk afsæt i den selvstændige børneleg inspireret af Rousseaus tanker om, at barnets udvikling sker i samspil med naturen.

I Århus Friskoles SFO støtter vi børnene til selvstændighed ved, at give dem tillid og ansvar. SFO`en har derfor fokus på mindre voksen indblanding i børnenes fritid og har sjældent “skal” aktiviteter.  (Reformpædagogikken

 

I SFO arrangerer vi ugen efter det børnene er rettet mod. Børnene har langt hen ad vejen mulighed for at forfølge egne ideer i legen, hvor pædagogerne fungerer som rammen, hvor børnene kan søge den nødvendige støtte.

 

Det at have en rolig kultur, hvor pædagogerne har tid til fordybelse med det enkelte barn og mindre børnegrupper er en vigtig del af SFOens pædagogiske praksis. Vi tilstræber samtidigt i hverdagen , at give børnene en stemme og en ramme for at øve sig på de demokratiske værdier vores samfund er bygget op på.

 

Fællesskabet fra den lille gruppe med de nærmeste venner, til den lidt større gruppe på tværs af årgangene, på lejr, i rollespilsugen, til den helt store fællesskabs fest når hele skolen holder de to årlige fester fastelavn og høstival. Vi er en skole hvor fællesskab, samspil og udsyn er i fokus, det sætter nogle krav til børnene. Børn med særlige behov for faste stramme og tydelig rammer kan blive udfordret her.

Vi mærker ind i os selv og børnene og søger balance, så der er plads til alle. Kreativitet og velvære har de bedste vilkår i afbalanceret og naturlige miljøer.