Forventninger til jer

FORVENTNINGER TIL VORES KOMMENDE SAMARBEJDE

Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.

Hvis I melder jeres barn ind på Århus Friskole, forpligter I jer samtidig til:

 

At deltage i 4-6 forældremøder om året.

At deltage i andre forældrearrangementer, fx hyttetur, klassens juleafslutning, praktikfremlæggelse, m.m.

At deltage i arbejdsweekend min. en gang om året.

At deltage i forælderengøringen en gang om året.

At holde jer orienteret om bestyrelsens arbejde og gerne deltage i skolens generalforsamling.

At komme til Høstival og Fastelavn.

At være med til at renovere og bygge om på skolen på arbejdsweekender og sommercamps.

At være forældrevikar – måske 2-3 gange i et helt skoleliv.

At afholde jeres ferier med jeres børn efter skolens ferieplan.

At jeres barn har en bærbar computer fra 4. klasse.

 

Vi forventer endvidere, at I støtter jeres barn i det, som det har svært ved at finde ud af alene, såsom at komme i skole til tiden, at have skoletaske med penalhus med, at have passende tøj på, samt at give besked, hvis barnet er sygt.

Vi vil også gerne vide, hvis der sker store omvæltninger i jeres liv, som kan påvirke jeres barns humør eller adfærd i skolen. 

Kommende Bh.klasse - madkurvedag foråret før
1. skoledag - alle i salen - en af mange aktiviteter