Juleværksteder

På Århus Friskole er der tradition for, at der i en periode i december, er juleværksteder på skolen. 

Børnene samles i klasserne med deres klasselærer i morgentimen, derefter deltager de i værkstederne. 

Børnene hjælper og inspirerer hinanden på tværs af alder og klasser.

Formålet er, at børnene udvikler deres fantasi og kreativitet. 

At de får materialekendskab, lærer færdigheder i forskellige håndværk og fordyber sig i æstetiske læreprocesser. 

Vi vægter at en stor del af værkstederne er baseret på genbrugsmateriale.

 

juleværksted2018 - mosaik
juleværksted2018 - 2

Der er mange muligheder. 

Træ, smedje, læder, smykker, mosaik, musik, kunst, skulptur, bagning, sy og hækle værksted er ofte i spil. 

Ideen med værkstederne er, at børnene selv kan vælge, hvilke værksteder de vil være på.

Juleværkstederne er også en mulighed for, at børnene selv kan lave deres julegaver, som et alternativ til vores køb-og- smid-væk- forbrugerkultur.

Børnene får mulighed for at opleve ejerskab og erfare glæde og stolthed over at give en gave, de selv har lavet.

P1110282
juleværksted2018 - 1