Forældremøder

Vi holder hyppigt forældremøder. På disse forældremøder vil klasselærerne/faglærerne orienterer jer om, hvordan det går i klassen. Det er bl.a. også her, man kan have mere overordnede diskussioner om pædagogik, fx opdragelse, pligter i hjemmet, alkoholpolitik for klassen til private fester, osv.

På Århus Friskole danner forældrene ”teams” omkring deres børns klasse, og det er yderst vigtigt, at alle forældre i disse teams bakker op om skolens vigtigste pædagogiske arbejde – at danne børnene til at være en del af et fællesskab.

Skolens og klassens trivsel hviler på et samarbejdende forældreteam, så selvom man som forældre naturligt har mest fokus på sit eget barn, er det afgørende, at man også har øje for gruppens behov. At være forældre i en klasse betyder derfor, at man deltager i arbejdet med hele gruppen og betragter den som et socialt fællesskab i udvikling. Så det faktum, at man som forældre på en lilleskole er deltager mere end bruger, gælder også i det pædagogiske arbejde.

Som andre skoler lægger Århus Friskole vægt på den enkelte elevs faglige og sociale udvikling, men sideløbende med det har vi masser af tiltag, traditioner og pædagogiske metoder, som er basis for det fællesskab og det sociale liv, vi er så glade for og stolte af.