Trivsels- og mobbepolitik på Århus Friskole

På Århus Friskole arbejder vi både i SFO og skoledelen kontinuerligt med trivsel ud fra princippet “Træet skal gødes fra bunden”. Det betyder, at det er i hverdagens omgangsformer, grunden lægges for at arbejde med konflikter på en sådan måde, at den enkeltes sociale kompetencer udvikles.

 

Vores mål er ikke en konfliktfri skole. Vores mål er at gøre børn kompetente til at omgås hinanden på en hensigtsmæssige måde, hvor alle kan udfolde deres egenart uden at undertrykke hinanden.

Som voksne markerer vi, hvad vi vil være med til og er tydelige i at vise den gode stil. Vi lader sociale kompetencer fylde på forældremøder, både i form af børnerunder, men også i snakke hvordan forældre kan bidrage til klassens trivsel. Herunder en afklaring af, hvordan og hvornår man henvender sig til klasselæreren.

Vi har i både forældre- og børnegrupperne fokus på digital trivsel, både gennem oplysning, debat og vidensdeling, men også ved at lave etiske spilleregler for adfærd på de sociale medier og på nettet generelt.

 

Konkret gør vi b.la. det,

● at alle klasser arbejder med klassens sociale liv, det kan være klassens time, pigemøder og drengemøder.

● at vi tager børn alvorligt

● at vi giver børn succesoplevelser

● at vi arbejder med mediation, dvs. lader “driller” og “offer” mødes, så begge lærer en mere hensigtsmæssig adfærd.

● at vi bruger hinanden til inspiration mht. konfliktløsning.

● Søskendeordning mellem store og små.

● Temauge med fokus på trivsel

● at vi deler med hinanden, så andre voksne kan give ekstra kontakt til et udsat barn.

● at vi hurtigt løser småkonflikter på skolen.

● at vi inddrager forældrene, når det er nødvendigt.

● at vi inddrager andre fagpersoner, f.eks. skolepsykolog, når det er nødvendigt.

 

Om mobning

For at kunne såvel forebygge som handle aktivt på mobning, er det nødvendigt at klargøre, hvad mobning er.

Vi definerer mobning som en situation, hvor et barn eller en gruppe børn systematisk, med negativ handling og/eller den tavse udelukkelse af fællesskabet, forfølger et andet barn.

 

Kendetegn ved mobning

Det kendetegnende ved mobning er:

1. at forfølgelsen er systematisk

2. at den negative handling kan foregå på det verbale plan (eks. nedsættende øgenavne, bagtaleri, trusler, hån og latterliggørelse), det fysisk/voldelige plan (eks. spark, slag og spyt) og elektroniske/skriftlige plan (f.eks. breve, SMS-beskeder og mails, der har et indhold af en truende, nedgørende og latterliggørende karakter).

 

Drilleri kontra mobning

Det kan i nogle situationer være svært at skelne mellem mobning og drilleri. Udgangspunktet ved drilleri er, at det er “sjovt”, og at den/de der driller, stopper sin handling, når ”drilleofret” ikke vil være med mere. Et yderligere kendetegn for drilleri er, at situationen forekommer spontant til forskel for mobning. Når det eskalerer og drillerierne kommer på afveje – kan det blive til mobning I vores fokus på trivsel, og skolens generelle trivselsarbejde ligger antagelsen at det også forebygger drilleri og mobning.

Hvis der opstår bekymring om en adfærd omkring et barn, en klasse eller en børnegruppe, der kan føre til at mobning opstår, tager klassens voksne hånd om sagen. De forsøger at afdække og afhjælpe problemstillingen og inddrager andre relevante parter, der kan være en hjælp i vejen mod, at adfærden ændres.