Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 2019

clear.gif

Vi har i efteråret 2019 lavet den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering med børnene. Sidst brugte vi DCUM´s Termometer, men den eksisterer ikke mere. Så i år har vi valgt at bruge Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Skolen har tilvalgt det ekstra spørgeskemamodul med 9 tillægsspørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser, så undersøgelsen gælder som en undervisningsmiljøvurdering. Eleverne fra 1.-3. klasse har svaret på 20 spørgsmål og eleverne fra 4.-9. klasse har svaret på 40 spørgsmål. I alt har 138 elever deltaget i vurderingen af undervisningsmiljøet.

 

Social trivsel: Århus Friskole scoorer meget højt på social trivsel dvs. en meget stor procentdel af børnene er meget glade for at gå i skole og glade for deres klasse mv. Det er vi stolte af, da trivsel og glæde er del af skolen værdigrundlag. Vi mener, at glæde og sociale trivsel er et afgørende fundament for at kunne lære og for at kunne være livsduelige mennesker.

 

Faglig trivsel: Skolen scoorer ikke ligeså højt på faglig trivsel som på social trivsel. Vi vil gerne arbejde videre med, hvordan vi kan understøtte, at børnene oplever større faglig sikkerhed, selvtillid og trivsel uden, at vi skal give karakterer og lave nationale test.

Børnene bliver også spurgt i undersøgelsen om de er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med i timerne og om læreren sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. Vi undrer os over, at kun halvdelen af børnene svarer positivt til det. Vi vil gerne undersøge nærmere, hvordan vi kan få børnene til at opleve, at deres stemme bliver hørt i et demokrati.

 

De fysiske og æstetiske omgivelser:

Inde-områderne: Størstedelen af børnene svarer, at de er tilfredse med lyset, luften, inventarerne, og skolens æstetiske udtryk. Børnene er også overvejende tilfredse med renheden på skolen og på toiletterne. Som et barn sagde en dag: Man tisser jo ikke ved siden af, når man selv skal gøre rent på toiletterne.

 

Udeområderne: Næsten 100 % af børnene synes, at skolen har nogle gode udeområder. Vi har de senere år investeret en del i udeområderne. Vi har fået lavet en helhedsplan over udeområderne og f.eks. asfalteret skolegården, drænet fodboldbanen, sat multibanen op igen, fået ny skateboardrampe, fået høns mv. Der er hver dag masser af børn som leger udenfor uanset vejret. Det er en fornøjelse at opleve. Så vores investering i udeområderne har båret frugt. Kun 9. klasse er ifølge undersøgelse ikke helt tilfredse med udeområderne. Vi vil gerne høre med 9. klasse, hvad vi kan gøre for at understøtte, at de også synes, at det er fedt at komme ud.

 

Skoleleder Marie Ludvigsen