Idræt delmål og slutmål.

Vi lever op til Fælles Mål.

Link til Fælles Mål for idræt: Fælles Mål 

Merete Run - Skolesekretær på pension-løbet
Tine M m 3.kl idræt 2018-19
Idrætstime i salen

Idræt på Århus friskole

Idræt er et bevægelsesfag, fra 0 – 9.klasse. 

Fælles for alle årgange på skolen er, at idræt skal servere en bred vifte af bevægelsesformer, som gerne skulle fordre at succeserne kan vandre imellem eleverne. Undervisningen skal differentieres så den kan støtte op om hver elev, så alle kan opleve at være med – på hver deres niveau. 

Idrætsårshjulet skal indeholde kompetenceområderne: atletik, boldspil og boldbasis, kropsbasis, dans og udtryk og fysisk træning. Idræt skal skabe kendskab til sundhed og bevægelsesglæde. 

I indskolingen arbejder vi meget med den sociale dannelse der ligger i faget. Vinder/taber-mentalitet, spillets regler og den gode kamp. Vi øver basale færdigheder, og tilpasser aldersgruppen. Leges regler, men også uskrevne regler bliver øvet. Tilgangen i timerne er legende, men stadig med fokus på kvalitet i bevægelsen. Fx dyregangarter, som opbygning til springgymnastik, boldtilvænning med balloner osv.  

I udskolingen er idræt et fag, der skal have et teoretisk fundament. Eleverne skal kunne begrunde de valg de træffer, og der stilles i højere grad krav til, at de er medskabende i timerne, ud fra den teori der hører til. Deres kompetencer kommer i spil, i forhold til at undervise hinanden i det man kan byde ind med, i samarbejde med læreren. Det er ikke et krav at alle byder ind med ansvarsområder, men det er et krav at alle deltager. Derudover, præsenterer årsplanen i udskolingen indholdsområder fra de 6 inddelinger, som de trækker til eksamen (springgymnastik, fysisk træning, boldspil og boldbasis, løb, spring og kast, kropsbasis og dans og udtryk.) 

Badet efter idræt har flere funktioner, og er obligatorisk. Børnene skal lære om hygiejne, og hvorfor man bader efter fysisk aktivitet. Derudover, er det vigtigt at lære og blive bevidste om, at alle ser forskellige ud, og rumme den forskellighed. Sidst men ikke mindst, er der en kultur omkring badet, som gerne skulle være bygget op igennem hele skoletiden, så badet bliver en naturlig del af bevægelse. 

Indsæt formålet for faget idræt fra fælles mål. 

HER!!

I formålet for idræt er der fokus på 3 CFK-områder (centrale kundskabs-og færdighedsområder) 

  1. kroppen og dens muligheder
  2. idrættens værdier
  3. idrætstraditioner og kulturer

ad 1) 

udgangspunktet for undervisningen er grundlaget for størstedelen af idrætstimerne- fysisk udfoldelse, hvor eleverne tilegner sig kropslige færdigheder. Faget er et fysisk fag, med bevægelse på programmet. 

Ad 2 og 3) 

Eleverne tilegner sig viden herom, igennem de aktiviteter de bliver udsat for. Fx fairplay-kultur og etik i cricket og battle, værdier og kvaliteter i fx springgynmastik og svingserier, selverkendelse i tons og tummel osv. Derudover, en teoretisk viden omkring de sportsgrene de berører – hvor stammer de fra, hvorfor startede de, hvordan er kulturen osv. 

Overordnet set lægger vi på Århus friskole vægt på at idræt skal være et fag, der fremmer bevægelsesglæde og fysisk aktivitet. Det teoretiske arbejde sker i sammenspil med den fysiske idræt i salen. Den bliver dråbevist puttet ind, når vi arbejder med emnerne. 

Konkurrenceelementet er en del af timerne, men det skal ikke være det bærende element. Konkurrencen kan bruges til at motivere og fremme kampens nerve, hvis det ikke altid er det overskyggende og vigtigste element af timen.