Lars Jacobsen årgang 1968, uddannet på Peter Sabroe seminariet 2001

Har været ansat på ÅF siden 2010. Er gift og har to store børn

Inden min ansættelse på ÅF var jeg 9 år på Dalgården, et behandlingshjem for børn og unge. Kom desværre ud for en arbejdsulykke i 2005 som resulterede i flere rygoperationer de følgende år. Interessen for de sårbare børn har altid fyldt meget i mit pædagogiske hjerte. Så da jeg blev ansat på ÅF, var det fantastisk at være med til at starte skolens inklusionsteam op.


Jeg syntes ÅF er et magisk sted, hvor livsværdi og dannelsesbegreber bliver diskuteret med både ansatte, forældre og ikke mindst børnene. Vi tilstræber i hverdagen at give børnene en stemme og en ramme for at øve sig på de demokratiske værdier vores samfund er bygget op på. Fællesskabet fra den lille gruppe med de nærmeste venner, til den lidt større gruppe på tværs af årgangene, på lejr, i rollespilsugen, til den helt store fællesskabs fest, når hele skolen holder de to årlige fastelavn og høstival arrangementer . Vi er en skole hvor fællesskab, samspil og udsyn er i fokus, det sætter nogle krav til børnene og børn med særlige behov for faste stramme og tydelig rammer kan til tider blive udfordret.

Jeg startede i 2015 den første skilsmissegruppe op på ÅF. En mindre gruppe børn, der kunne mødes ca. hver 14 dag og trygt dele de fælles bekymringer, der opstår når ens forældre bliver skilt. Der har siden været mange grupper, og behovet er desværre stadig til stede. Som i resten af samfundet, har vi også på ÅF mange skilsmissebørn. Det giver børnene en tryg fornemmelse at være sammen med nogen, der har parallelle oplevelser og følelser. Tavshedspligten blandt børnene er vigtig, og det tillidsbrud, der er sket i en skilsmisse fylder rigtig meget.

Det er en stor gave at arbejde på ÅF, og jeg bliver dagligt beriget med dejlige oplevelser.