Lea Birk Andersen – SFO-pædagog i lillegul 0.- og 1.klasse og klasse-og støttepædagog i skoledelen.

Jeg har været ansat på skolen i 3 år og er så vanvittig glad for at kunne gå glad på arbejde hver dag og føle, at jeg bidrager til at føre Århus Friskoles værdier videre.

 

Jeg brænder særligt for et par af Århus Friskoles værdier nemlig GLÆDE og FÆLLESSKAB.

Disse værdier synes jeg er essentielle for mig som pædagog at give videre til børnene. De skal være glade for deres liv på Århus friskole og i SFO tiden.

De skal alle opleve at de er en vigtig del af vores fællesskab og de skal lære at de er en vigtig del af et større fællesskab, lokal samfund og også verdenssamfundet. 

Det er vigtigt for mig at få sagt hej til alle børn hver dag- se dem i øjne og lade dem mærke at de er set.

 

Jeg elsker at arbejde ud fra børnenes initiativ. SFO- tiden er nemlig børnenes frie tid, og de skal opleve, at de er med til at bestemme indholdet af den tid de er her. Om det er at lave bål, spille stikbold i vores sal, bygge huler, have krea værksted eller få læst højt af en bog.

 

Jeg er 38 år. Jeg er gift og bor med min mand og 2 børn i Stavtrup. Min søn er startet her på skolen sidste år. 

Jeg er så glad for, at han får muligheden for at være på en skole, hvor alle føler sig særligt set. 

Når jeg ikke er på skolen, danser jeg afrikansk dans, laver bål, hører musik, er udenfor og leger med min familie.