Trivselsgrupper

På Århus friskole har vi trivselsgrupper for børn der er havnet med en bekymring i deres liv. Det foregår på frivillig basis og børnene kan altid hoppe fra.

Hvad er en trivselsgruppe?

Det er et godt sted at være, hvis barnet har brug for at tale med jævnaldrende om forskellige ting der er svære som, skilsmisse, lavt selvværd, mobning, angst, sorg eller andet. Her kan de sætte ord på sine tanker og følelser, for at blive klogere på sin situation og sine handlemuligheder. De kan lytte til sine kammeraters historier, og opleve at de har ting til fælles. Det er et trygt fællesskab, hvor der både er plads til alvor og sjov.

Hvad laver vi i trivselsgrupperne?

Vi taler og laver ting sammen; hver gang har sit tema og omdrejningspunktet kan være, dramaøvelser, samtale, tegninger, historier, meditation, film eller musik. Gennem de forskellige virkemidler mærker vi på egen krop, hvad dagens tema gør ved os.

Vi vil også i nogle af grupperne gå på besøg i klasserne og sætte fokus på gruppens emne.

Hvorfor trivselsgrupper?

Børn og unge der trives i skolen, klarer sig bedre socialt og fagligt. Det kan være svært at samle sig om læringen og det sociale fællesskab, hvis der er oplevelser, tanker, følelser og bekymringer der fylder for meget. Derfor tilbyder vi i trivselsgruppen, at børnene kan få mulighed for at sætte ord på deres situation. De kan hjælpe hinanden med at afklare dilemmaer og opleve at de ikke er, alene i verden. Få en forståelse af hvad der må/skal accepteres og hvad der kan ændres.

Grupperne mødes i både skolens og SFOèns åbningstid og vil vare ca. 1 time.

Et forløb strækker sig som udgangspunkt over otte gange. Man tilstræber at mødes hver 14 dag. Som forældre bliver man kontaktet og giver sit samtykke hvis ens barn ønskes med.